Varan har lagts till i varukorgen
Svenska reningsverk kan prövas i EU-domstolen
Bestämmelser 12 aug 2019
vatten_reningsverk_webb
EU-kommissionen anser att utsläppen från tio svenska reningsverk är för höga och fallet kan nu prövas i EU-domstolen. Arkivfoto: Tobias Sterner
EU-kommissionen har valt att dra tio svenska reningsverk till domstol då man anser att dessa inte renar avloppsvattnet på ett lämpligt sätt.

Som Omvärldsbevakning skrev om hösten 2018 fanns det risk att Sverige skulle dras inför EU-domstolen då man ansågs bryta mot EU:s avloppsdirektiv. I slutet av juli i år valde EU-kommissionen att göra just detta.

Fallet har pågått sedan 2010, då EU-kommissionen för första gången valde att inleda ett så kallat överträdelseförfarande. Kommissionen anser i och för sig att det har gjorts framsteg vid reningsverken men att de fortfarande inte ha fullgjort sina skyldigheter.

Tillgodoräkna sig undantag

Ärendet pågår då Sverige vill tillgodoräkna sig ett undantag som finns i avloppsdirektivet, vilket ger lägre utsläppskrav för rening som sker på höjder över 1 500 meter. Detta då man anser att det kalla klimatet i delar av Sverige ger samma förutsättningar. EU-kommissionen har dock motsatt sig detta.

FAKTA EU-domstolen

Domstolen tolkar EU:s lagstiftning och ser till att alla EU-länder genomför den på rätt sätt. Den avgör bland annat i mål om överträdelseförfaranden, då till exempel EU-kommissionen anser att ett EU-land inte följer lagarna. Om det landet döms i domstolen måste de genast rätta till felet eller riskera att betala böter.

Källa: EU
Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Juridik Vatten och avlopp
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA EU-domstolen

Domstolen tolkar EU:s lagstiftning och ser till att alla EU-länder genomför den på rätt sätt. Den avgör bland annat i mål om överträdelseförfaranden, då till exempel EU-kommissionen anser att ett EU-land inte följer lagarna. Om det landet döms i domstolen måste de genast rätta till felet eller riskera att betala böter.

Källa: EU