Varan har lagts till i varukorgen
Svenska fastigheter allt mer uppkopplade
29481973-wi-fi-points-concept
En ny rapport visar bland annat att intresset för att investera i smarta kontor är stort. Foto: Mostphotos
Antalet uppkopplade fastigheter ökar och många fastighetsägare ser en stor potential med internet of things och digitalisering. Men det finns även en del utmaningar, visar en ny rapport.

Byggnader står för 36 procent av världens totala energianvändning och hela 39 procent av världens koldioxidutsläpp kan härledas till byggnader. I takt med att städerna växer och att byggnaderna blir allt större måste de bli smartare och mer effektiva för att vi ska kunna värna om en hållbar utveckling. 

Behovet av att digitalisera är stort men resurserna sätter stopp för investeringar, visar en rapport från Schneider Electric. Något som är bekymmersamt då digitalisering och innovation är helt avgörande för att branschen ska kunna lösa dagens och morgondagens utmaningar samt bryta trenden med den ökade energikonsumtionen och klimatavtrycket från våra fastigheter.

Positiv trend 

2017 undersökte Schneider Electric hur många av de svenska fastighetsbolagen som investerat i Internet of Things, IoT och uppkopplade lösningar för drift och styrning under de senaste tre åren. Då uppgav 89 procent att de hade investerat i IoT. I årets undersökning svarar 93 procent ja på samma fråga.

Drift och och styrning av värme och ventilation toppar listan. Hos 88 procent av de tillfrågade finns denna typ av uppkopplade lösningar i hela eller delar av fastighetsbeståndet. Brandlarm, inbrottslarm, energiövervakning, passagesystem, och belysningssystem är andra populära områden där uppkopplade lösningar fått stort genomslag. Jämfört med 2017 års undersökning är rangordningen densamma. 

Få arbetar proaktivt

Undersökningen visar att det är lika vanligt att arbeta reaktivt med underhåll och driftsoptimering som proaktivt. 45 procent uppger att de arbetar mest reaktivt med underhåll och 44 procent uppger att de arbetar främst proaktivt.

En förvånande siffra, menar Andreas Finnstedt, Vice President och ansvarig för affärsområdet Digital Energy på Schneider Electric. 

andreas-finnsted-schnedier-electric.webb Andreas Finnstedt, Schneider Electric. Foto: Schneider Electric

– Fler måste uppmärksammas på värdet i att investera i IoT-system som tillsammans med de traditionella systemen kan samla flera olika mätpunkter och analysera exempelvis ljudnivå, temperatur, fuktighet, smuts och koldioxidhalt, för att med det samlade resultatet kunna skapa ett viktat inomhusklimat, säger Andreas Finnstedt i ett pressmeddelande. 

Ny teknik, såsom IoT-system och AI (artificiell intelligens), är nyckeln till proaktivitet och gör att rollen hos de som sköter fastigheten kommer att förändras, förklarar Andreas Finnstedt. 

– De kommer i allt högre utsträckning kunna fokusera på strategiskt arbete medan driften av fastigheten går på autopilot.

Det smarta kontoret

När det kommer till det smarta kontoret så är det framförallt två lösningar som fått genomslag i Sverige. Mer än 80 procent av de tillfrågade uppger att de har investerat i smarta lösningar för belysningsstyrning och nästan lika många, 78 procent, har valt smarta ventilations och värme/kyla-lösningar för energieffektivisering. 

När det kommer till digitala arbetsplatslösningar som appar för bokning av lediga konferensrum eller skrivbord har vi inte kommit lika långt. 48 procent av de svarande uppger att de investerat i denna typ av lösningar.

Den vanligaste orsaken till att fastighetsbolagen väljer att investera i lösningar för det smarta kontoret är att de vill sänka sina kostnader. Andra anledningar är att man vill öka personalens välbefinnande samt öka produktiviteten. 

Ett smart kontor har människan i fokus.

Sven Ostner, kontorsstrateg och affärsutvecklare på ÅWL Arkitekter, är en av de första arkitekterna i Sverige som tar hjälp av vetenskap och forskning inom psykologi i sitt arbete. Han kallar det evidensbaserad arkitektur

– Ett smart kontor har människan i fokus. Teknik är ett viktigt hjälpmedel för människan och om vi kombinerar tekniska innovationer med forskningens insikter om hur miljö och element runtomkring oss påverkar människans produktivitet och välmående kommer man kunna hitta mängder av spännande lösningar, säger Sven Ostner i ett pressmeddelande.

Fördjupningsmaterial

FAKTA Om rapporten

I rapporten Smarta fastigheter 2019 har Schneider Electric undersökt inställningen till uppkopplade lösningar och tjänster för drift och hantering av fastigheter bland 125 representanter från fastighetsbolag verksamma i Sverige. Man har bland annat kartlagt vilka utmaningar och behov de ser när det kommer till energieffektivisering med hjälp av uppkopplade lösningar samt hur de ser på investeringar i lösningar för det smarta kontoret och en förbättrad arbetsmiljö.

Bevaka ämnen i artikeln

Styr och övervakning Säkerhet- och larmsystem Teknik
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial

FAKTA Om rapporten

I rapporten Smarta fastigheter 2019 har Schneider Electric undersökt inställningen till uppkopplade lösningar och tjänster för drift och hantering av fastigheter bland 125 representanter från fastighetsbolag verksamma i Sverige. Man har bland annat kartlagt vilka utmaningar och behov de ser när det kommer till energieffektivisering med hjälp av uppkopplade lösningar samt hur de ser på investeringar i lösningar för det smarta kontoret och en förbättrad arbetsmiljö.