Varan har lagts till i varukorgen
Miljoner till energianvändning i kulturarvet
Energieffektivisering 28 aug 2019
huvudbild_kyrka
Genom Spara och bevara kan företag med flera söka stöd för projekt som bidrar till effektivare energianvändning i kulturhistorisk bebyggelse. Foto: Michael Erhardsson/Mostphotos
Energimyndigheten satsar 50 miljoner kronor på forskning och utveckling som kan bidra till effektivare energianvändning i kulturhistoriskt värdefulla byggnader och byggnadsmiljöer.

Nu startar en ny etapp av forskningsprogrammet Spara och bevara som kommer att pågå i fem år. Syftet med forskningsprogrammet är att uppnå en effektivare energianvändning på ett så varsamt sätt att det byggda kulturarvet inte förstörs eller förvanskas.

Programmet har funnits sedan år 2006 och Energimyndigheten har tidigare finansierat tre etapper om fyra år vardera av programmet.

Första utlysningen öppnar i augusti

Den första utlysningen inom den fjärde etappen är öppen från och med den 20 augusti. Utlysningen vänder sig till alla aktörer som kan bidra till att utveckla kunskapen inom området. Det kan till exempel vara företag, organisationer, offentlig sektor samt universitet och högskolor.

Positiva effekter

En utvärdering av den föregående programperioden visar att många av forskningsprojekten har börjat användas i praktiken.

Totalt har 46 projekt blivit beviljade inom programmet. 16 av dessa blev beviljade under den senaste och tredje perioden. Antalet ansökningar till programmet har successivt ökat från 16 ansökningar i etapp ett, till 38 stycken i etapp tre.

Fördjupningsmaterial

OM Spara och bevara

Spara och bevara är ett forsknings- och utvecklingsprogram som Energimyndigheten driver/finansierar för att öka kunskapen om energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Programmet syftar till att utveckla och förmedla kunskap och tekniklösningar som bidrar till en energieffektivisering i dessa byggnader utan att deras värden och inventarier förstörs eller förvanskas. 

Källa: Spara och bevara
Bevaka ämnen i artikeln

Energieffektivisering Forskning Renoveringar Hållbarhet
Fackområden

Förvaltning VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial

OM Spara och bevara

Spara och bevara är ett forsknings- och utvecklingsprogram som Energimyndigheten driver/finansierar för att öka kunskapen om energieffektivisering i kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Programmet syftar till att utveckla och förmedla kunskap och tekniklösningar som bidrar till en energieffektivisering i dessa byggnader utan att deras värden och inventarier förstörs eller förvanskas. 

Källa: Spara och bevara