Varan har lagts till i varukorgen

Hyresgäst förlorade kontrakt efter Airbnb-uthyrning

Bestämmelser 9 aug 2019
fardig-airb
Det ställs höga beviskrav på en hyresvärd när det gäller uppsägning. Referenser från en annonssida visade att hyresgästen olovligen hyrt ut lägenhet via Airbnb ett stort antal gånger. Foto: Arne Trautmann
Flera hyresgäster har förlorat sina kontrakt efter att ha hyrt ur sina lägenheter via Airbnb. Hovrätten avslog ett ärende som nu antas blir vägledande. Hovrätten menar att en sådan uthyrning ensamt kan ligga till grund för uppsägning.

Efter att hyresvärden upptäckt att lägenheten hyrts ut ett 30-tal gånger via förmedlingssajten Airbnb blev hyresgästen uppsagd. När hyresgästen vägrade att acceptera uppsägningen gick ärendet vidare till hyresnämnden.

Hyresgästen erkände att delar av lägenheten hyrts ut, men endast under några enstaka dagar. Hyresgästen påpekade även att hen inte fått någon rättelseanmodan från hyresvärden innan uppsägningen gjordes.

Fortsätta hyra ut efter uppsägning

Hyresnämnden ansåg att uppsägningen var befogad och ålade hyresgästen att flytta. Att en rättelse-anmodan inte skickats ut ansåg nämnden saknade betydelse då hyresgästen fortsatt med uthyrningen även efter uppsägningen.

Beslutet överklagades och avslogs av hovrätten som anser att uthyrningen skett i en form som liknar hotellverksamhet. Detta ensamt är tillräckligt för att ett hyresavtal ska kunna sägas upp, menade hovrätten.

Fast monterad nyckelbox på dörren

Ett annat fall gäller en hyresgäst som på sajten Airbnb beskrevs som en erfaren "superhost" och fått ett trettiotal omdömen från olika hyresgäster som hyrt lägenheten. På lägenhetsdörren hade hen satt en fast monterad nyckelbox med kodlås för att underlätta incheckningen för hyresgästerna.

Den omfattande olovliga uthyrningen störde grannarna som klagade på ”hotellverksamheten” till hyresvärden. Hyresvärden skickade ut varningsbrev, men ändå fortsatte uthyrningen, menade värden. Därför sade denna upp hyresgästen.

När hyresvärden och hyresgästen möttes för förhandling i hyresnämnden kunde de förlikas. Enligt en överenskommelse accepterade hyresgästen uppsägningen men hen fíck sju månader ytterligare på sig innan lägenheten skulle lämnas.

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Bostäder Juridik
Fackområden

Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter