Varan har lagts till i varukorgen

Hot eller möjlighet med robotmedarbetare?

Arbetsmiljö 29 aug 2019
fardig-2-robot
En digital medarbetare lärs upp att utföra regelbaserade processer avsevärt snabbare och utan att göra de misstag som vi människor gör. Foto: Mostphotos
De digitala medarbetarna är på intåg. Vissa menar att robotiseringen kommer att effektivisera och till och med revolutionera våra arbetsplatser. Men tekniken har sina risker.

Vare sig byggbranschen eller fastighetsbranschen är kända för att ligga i framkant när det gäller digitaliseringen. Men utvecklingen kommer att ta fart de kommande åren, spår många. För alla som vill hänga med gäller det att förbereda sig och bestämma på vilket sätt den egna verksamheten bäst kan använda sig av de nya teknikerna RPA och Artificiell intelligens.

Kritiken inkluderar en negativ påverkan på sysselsättningen och risker för att kväva innovationer

Förkortningen RPA betyder Robotic Process Automation eller robotstyrd processautomation. En digital medarbetare som är byggd på RPA lärs upp att utföra regelbaserade processer avsevärt snabbare och utan att göra de misstag som vi människor gör. En annan skillnad är att de kan arbeta 24 timmar om dygnet sju dagar i veckan.

Med AI, Artificiell intelligens, kan vi börja automatisera kognitiva uppgifter och problemlösning som inte är förutsägbar. Robotmedarbetaren kan då innehålla program som mer efterliknar mänskligt beteende och tänkande och kan utvecklas under arbetets gång. 

Kombinera automatisering med AI-teknologi

Digital Workforce, en de ledande leverantörerna av robotiserad processautomatisering (RPA), menar att resultatet av att kombinera robotiserad processautomatisering med de nya möjligheter som erbjuds av chatbotar och andra AI-teknologier är att fler anställda kan frigöras från rutinuppgifter och istället syssla med strategiskt mervärdesarbete.

Några andra som undersökt vad de nya teknikerna skulle kunna innebära är Sveriges kommuner och landsting, SKL som har skrivit rapporten ”Automatisering i välfärden - möjligheter och utmaningar för kommuner och regioner”. De hänvisar till flera internationella forskningsrapporter som visar på att den tekniska utvecklingen innebär en potential att automatisera ungefär hälften av alla arbetsuppgifter idag.

Förmåga till omställning

Vidareutbildning för de som riskerar att förlora jobbet pekas ut som en viktig utmaning. För automatisering och utveckling av artificiell intelligens innebär inte bara möjligheter utan även nya utmaningar och risker som behöver hanteras.

Ett innovativt ledarskap och förmåga till omställning för individer och verksamheter kommer att bli viktigare framöver, spår SKL. Det kommer att ställa krav på arbetsledningens förmåga att utveckla sin verksamhet och förmåga att stödja de individer  som kommer att behöva kompetensutveckling.

Behov av etik och integritetsskydd

Även utveckling av regelverk för dataanvändning och datatillgång kommer att vara avgörande för utvecklingen, anser SKL. Här gäller det att balansera behovet av integritetsskydd, etik, tillit och samhällsskydd mot den datatillgång som är nödvändig för att kunna utveckla nya lösningar genom att använda de nya teknikerna i verksamheten.

Risk att kväva innovation

Men frågan är hur redo vi är för att låta de nya digitala medarbetarna ta över viktiga uppgifter.  Ett aktuellt fall är de systemfel som inträffade hos Arbetsförmedlingen tidigare i år. Flera incidenter inträffade, varav ett var när en robotmedarbetare av misstag kan ha skickat så mycket som 70 000 felaktiga beslut om indraget aktivitetsstöd.  Myndigheten fick efter det utstå kritk och fick till uppgift att undersöka det automatiserade beslutssystemet närmare och hanteringen fick under tiden skötas manuellt.

Enligt den engelska versionen av Wikipedia inkluderar kritiken av de nya teknikerna förutom de ovan nämnda riskerna även en negativ påverkan på sysselsättningen och risker för att kväva innovationer och skapa en mer komplex underhållsmiljö för den befintliga programvaran.

FAKTA Tänk på detta när ni ska komma igång med automatisering:

  • Börja i liten skala: Satsa inte initialt på storskaliga automationsprojekt.
  • Undvik att bli uppslukad av tekniska detaljer.
  • Identifiera och dokumentera de manuella processernas arbetsflöden.
  • Förbered tidigt de medarbetare som är berörda så att de är redo att anpassa sig till de nya processerna. 
  • Tänk brett: Även om du kommer att börja med småskaliga projekt, se till att det är möjligt att utöka din automatisering i etapper med fler processer och fler enheter. 
Källa: PwC Sverige
Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Forskning Kompetens Teknik
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Tänk på detta när ni ska komma igång med automatisering:

  • Börja i liten skala: Satsa inte initialt på storskaliga automationsprojekt.
  • Undvik att bli uppslukad av tekniska detaljer.
  • Identifiera och dokumentera de manuella processernas arbetsflöden.
  • Förbered tidigt de medarbetare som är berörda så att de är redo att anpassa sig till de nya processerna. 
  • Tänk brett: Även om du kommer att börja med småskaliga projekt, se till att det är möjligt att utöka din automatisering i etapper med fler processer och fler enheter. 
Källa: PwC Sverige