Varan har lagts till i varukorgen
Här finns fossilfri färdplan – på lokal nivå
Energi 15 aug 2019
malmö
I Malmö har den nationella färdplanen mot fossilfritt byggande omsatts till lokala och betydligt högre målsättningar. Foto: Mostphotos
Förra året kom branschens färdplan mot fossilfritt byggande till 2045. Malmö vill dock gå före. Nu påbörjar lokala aktörer arbetet med att nå klimatneutralitet redan om tio år.

Det är bred samling kring det nationella dokumentet "Färdplan för fossilfri konkurrenskraft i bygg- och anläggningssektorn" som kom förra året. Allt från byggföretag till bostadsbolag och intresseorganisationer är med.

Målet är tydligt. Till 2045 ska den svenska bygg- och anläggningssektorn vara klimatneutral. Men det finns de som vill ännu mer.

Måste gå snabbare

Josephine Nellerup, stadsbyggnadsstrateg i Malmö stad, kom i våras fram till att processen måste gå betydligt snabbare. Hon vände sig därför till lokala byggentreprenörer och branschaktörer och frågade om det gick att uppnå klimatneutralitet redan om tio år.

Josephine Nellerup Josephine Nellerup. Foto: Malmö stad

– Svaret jag fick var att det kommer att bli väldigt tufft men alla jag pratade med delade min uppfattning om att detta är vad vi måste jobba mot, säger Josephine Nellerup till Svensk Byggtjänst.

Branschen är drivande

Hon understryker att Malmö stad stöttar satsningen men att det däremot är branschens lokala aktörer som är drivande. Josephine Nellerup finns med som kommunens representant i samordningsgruppen för den lokala färdplanen.

Strax före sommaren presenterades den färdiga lokala färdplanen för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö. Satsningen har fått namnet LFM30 och den här hösten ska tankarna omsättas i handling.

Bland annat har alla inblandade byggherrar förbundit sig att byggstarta minst ett klimatneutralt projekt senast 2025. För att detta ska bli möjligt måste nu även alla övriga åtaganden påbörjas.

Kräver bred uppslutning

Då gäller det att få med sig exempelvis materialleverantörer, konsulter, entreprenörer, projektörer och banker. Drygt 75 byggaktörer har idag anslutit sig till satsningen. Under våren genomlyste gruppen den nationella färdplanen som siktar mot 2045 för att se vad som krävdes för att i stället ha 2030 som mål.

– Malmö har tidigare arbetat mycket med transporter och energi och har som mål att bli Sveriges mest klimatsmarta stad. Men det är omöjligt att nå det målet om vi missar hela den bit som handlar om bygg och anläggning, säger Josephine Nellerup.

Många som deltar

Arbetet med färdplanen har drivits av den lokala bygg- och fastighetssektorn via en samordningsgrupp, föreningen Hållbart Byggande i Syd, Midroc, Malmö stad, byggfirman Otto Magnusson, Träbyggnadskansliet och Wihlborgs. Bland de mål som satts upp i LFM30 finns krav på miljömärkt el och helt slopad fossil energianvändning i nya och befintliga byggnader från år 2025.

Klimatneutral energiproduktion och energieffektivitet ska gälla i byggproduktionens alla skeden från år 2030. Därutöver finns exempelvis fokus på cirkulärt byggande, främst i stommar och grundkonstruktioner.

Fördjupningsmaterial

FAKTA Några av målen i färdplanen

  • Eftersträvar 100 procent cirkulär materialhantering och främjar därför en cirkulär, resurseffektivitet samt ett cirkulärt- och biobaserat byggande genom att stegvis ställa allt högre krav på cirkulära byggmaterial.
  • Byggherrar inkluderar klimatkalkyler i affärs- och projektbeslut, i enlighet med Boverkets vägledning för LCA, och andra aktörer möter byggherrarnas och deras projekts ambitioner.
  • Vid uthyrning används gröna/hållbara hyreskontrakt eller motsvarande som standard, i samverkan med fastighetsägaren och vice versa.
Källa: LFM30
Bevaka ämnen i artikeln

Energi Energieffektivisering Hållbarhet Miljö
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial

FAKTA Några av målen i färdplanen

  • Eftersträvar 100 procent cirkulär materialhantering och främjar därför en cirkulär, resurseffektivitet samt ett cirkulärt- och biobaserat byggande genom att stegvis ställa allt högre krav på cirkulära byggmaterial.
  • Byggherrar inkluderar klimatkalkyler i affärs- och projektbeslut, i enlighet med Boverkets vägledning för LCA, och andra aktörer möter byggherrarnas och deras projekts ambitioner.
  • Vid uthyrning används gröna/hållbara hyreskontrakt eller motsvarande som standard, i samverkan med fastighetsägaren och vice versa.
Källa: LFM30