Varan har lagts till i varukorgen
Byggregler ska hårdgranskas av Boverket
Bestämmelser 16 aug 2019
Byggregler
Bygg- och konstruktionsreglerna har genomgått förändringar som gör att det idag saknas en enhetlig struktur, vilket Boverket vill åtgärda. Foto: Mostphotos/montage
Boverket tänker syna byggreglerna i grunden. Målet är att förenkla och skapa en bättre struktur för regelverket. En liknande genomlysning har inte gjorts sedan 2011.

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att göra en ordentlig översyn av bygg- och konstruktionsreglerna, BBR respektive EKS. Exempelvis ska det undersökas om reglerna kan struktureras bättre och hur detaljerade bestämmelserna måste vara.

Senaste gången en motsvarande insats gjordes var för åtta år sedan. Därefter har reglerna ändrats ett flertal gånger genom olika punktinsatser som bidragit till att det nu saknas en enhetlig struktur, menar Boverket.

Översynen kommer att göras i samarbete med bland annat Kommittén för modernare byggregler som instiftades 2017. Planen är att kommittén ska lämna över sina förslag till Boverket och sedan avsluta sitt arbete senast 13 december 2019. Boverkets uppdrag ska redovisas senast den 20 december 2020.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Konstruktion
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial