Varan har lagts till i varukorgen

Nu är AMA EL 19 här

AMA 10 apr 2019
MER EL 19 gör årets AMA EL 19 till ett unikt släpp då MER-delen aldrig funnits tidigare.
MER EL 19 är en efterfrågad produkt som gör AMA EL-familjen komplett. Foto: Lars Norlin
AMA EL har uppdaterats och kommit i en ny utgåva. Uppdateringen har bland annat inneburit ett nytt Y-kapitel samt nya mät- och ersättningsregler.

AMA EL 19 med tillhörande råd och anvisningar, RA EL 19, har sett dagens ljus. Båda har sitt ursprung i föregångarna AMA och RA EL 16 som nu grundligt arbetats igenom och förnyats under ett och ett halvt års tid.

Totalt har det arbetet genererat över 500 nya eller ändrade koder och rubriker

– En viktig del i arbetet med uppdateringen har varit att se över hänvisningar till standard och litteratur så att de pekar mot aktuell publikation och utgåva. Även de förändringar som presenterats i AMA-nytt under de senaste tre åren har bedömts, värderats och arbetats in i den nya generationen. Totalt har det arbetet genererat över 500 nya eller ändrade koder och rubriker, säger Per Andersson, huvudtredare AMA EL på Svensk Byggtjänst.

Omarbetat Y-kapitel

Det kapitel som genomgått den mest omfattande förändringen är Y där bland annat krav på märkning, kontroll och dokumentation finns samlat. Här har arbetats fram en helt ny kodstruktur och det har även skett en betydande omarbetning av textinnehållet.

Tanken med den nya strukturen är att det ska vara enklare och tydligare att ställa gemensamma krav de gånger förfrågningsunderlag ansluter till flera fackområden.

MER även för el

Per Andersson Per Andersson. Foto Manfred Otterheim

En annan betydande nyhet är att AMA EL-familjen nu kompletterats med mät- och ersättningsregler, MER EL 19.

Förfrågningsunderlag med mängdförteckning upprättas ofta när elarbetena sker längs och i anslutning till väg och järnväg. Avsaknaden av gemensamma regler för mängdförteckningar inom elbranschen har inneburit stora variationer av utförandet av förfrågningsunderlagen.

– Förhoppningen är att MER EL ska leda till en samstämmighet och minska osäkerheten både vid upprättande och tolkning, säger Per Andersson.

Sedan tidigare finns det mät- och ersättningsregler till AMA Anläggning och AMA Hus. MER EL följer samma upplägg och har ungefär likadana tillämpningsregler. Därmed öppnas möjligheter för att skapa entydiga mängdförteckningar i projekt som kombinerar olika discipliner.

Bevaka ämnen i artikeln

AMA Projektering Upphandling
Fackområden

El & Tele
Mer i ämnet

Fler nyheter