Varan har lagts till i varukorgen
AMA VVS & Kyla 19 är klar
AMA 16 apr 2019
Martin Brunnkvist, Svensk Byggtjänst
Martin Brunnkvist är en av huvudutredarna för AMA VVS & Kyla på Svensk Byggtjänst. Foto: Tobias Sterner
Den stora nyheten i AMA VVS & Kyla 19 är kapitel Y som har fått en helt ny kodstruktur. En annan viktig nyhet är ett nytt krav om hur spillvattenledningar ska utföras då de går från liggande till stående ledning.

Nu har AMA VVS & Kyla 19 samt tillhörande råd och anvisningar RA lanserats. Några av de viktigaste förändringarna är som vanligt uppdateringen av hänvisningar till standarder, litteratur och andra dokument. Men det finns andra förändringar som påverkar både projektörens och entreprenörens arbete mer direkt.

– Den nya kodstrukturen i kapitel Y tycker jag är den allra viktigaste nyheten i AMA VVS & Kyla 19. Projektören måste ändra sina mallar efter detta, säger Martin Brunnkvist från Svensk Byggtjänst.

Syftet med förändringen i kapitel Y, som innehåller koder och rubriker för märkning och skyltning, kontroll och injustering samt teknisk dokumentation, är att alla AMA:s fackområden ska följa samma kodstruktur. Detta för att det ska bli enklare vid exempelvis generalentreprenader då kraven finns på samma nivå.

Dokumentation i digitalt format

Förutom den nya kodstrukturen har kapitel Y fått en genomgripande översyn. Begreppet underlag för drift- och underhållsinstruktioner har försvunnit. Istället måste beställaren eller projektören ange under respektive kod och rubrik för olika typer av dokumentation vilka dokument entreprenören ska överlämna till beställaren.

Spillvattenledningar som går från liggande till stående ledning ska utföras med två 45-graders böjar eller med en så kallad 88-graders långböj

En annan stor förändring i kapitel Y är att all dokumentation nu ska tillhandahållas i digitalt format. Detta betyder att beställaren måste skriva in i beskrivningen om denne vill ha dokumentationen i pappersformat.

Anpassning mot Säker Vatten

Anpassningen till branschreglerna Säker Vatten är också viktig, menar Martin Brunnkvist. AMA försöker alltid ha samstämmiga krav med branschreglerna.

– Vi har därför justerat kraven på avstånd för rörgenomföringar i golv och skärpt kraven på monteringssätt för golvbrunnar. Dessutom har vi lagt in ett nytt krav i AMA om att spillvattenledningar som går från liggande till stående ledning ska utföras med två 45-graders böjar eller med en så kallad 88-graders långböj.

Texterna om kyla har också fått en större översyn. Nya koder har tillkommit och många texter i RA har flyttats för att det ska bli mer lättläst.

Tabell om rörisolering tas bort

En annan nyhet i AMA VVS & Kyla 19 är att man har tagit bort tabellen i RA som innehåller vägledning för olika isoleringsnivåer för rörisolering.

– Tabellen användes fel. Man hänvisade till den, tog den som en sanning och inte bara en fingervisning. Tanken då och nu är att man ska räkna och ange isolertjocklekar för varje rördimension i beskrivningen, säger Martin Brunnkvist.

I samband med detta kan det vara värt att nämna att Isoleringsfirmornas förening har för avsikt att ta fram en branschstandard för teknisk isolering av både rör, ventilationskanaler och utrustning. Förhoppningen är att denna ska lanseras under 2020.

FAKTA Kort om AMA

AMA (Allmän Material- och Arbetsbeskrivning) är ett referensverk som används när tekniska beskrivningar ska upprättas och när arbetet senare ska utföras på arbetsplatsen.

RA (Råd och Anvisningar) är en hjälp till den som upprättar beskrivningar.

Svensk Byggtjänst är huvudman för AMA sedan 1976 och den uppdateras numera var tredje år.

Bevaka ämnen i artikeln

AMA Projektering Upphandling
Fackområden

VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Kort om AMA

AMA (Allmän Material- och Arbetsbeskrivning) är ett referensverk som används när tekniska beskrivningar ska upprättas och när arbetet senare ska utföras på arbetsplatsen.

RA (Råd och Anvisningar) är en hjälp till den som upprättar beskrivningar.

Svensk Byggtjänst är huvudman för AMA sedan 1976 och den uppdateras numera var tredje år.