Varan har lagts till i varukorgen
Här bekämpas buller med VR-teknik
Bestämmelser 30 apr 2019
RISE, auralisering
I projektet simuleras olika typer av ljudmiljöer i ett särskilt labb. Foto: RISE
Buller i bostäder ska kunna undvikas – med hjälp av Virtual Reality. Just nu drivs ett forskningsprojekt där simulerade ljudkällor kan bidra till bättre inomhusmiljöer.

Virtual Reality, VR, fortsätter sitt intåg i byggbranschen. Sedan länge används tekniken för främst visualisering men nu testas ytterligare ett användningsområde. I ett nytt forskningsprojekt används VR för att simulera ljudmiljöer i byggnader.

Det är forskningsinstitutet RISE som driver projektet. Syftet är att utveckla ett verktyg som ska skapa helt nya förutsättningar för arbete med buller inom bygg- och fastighetsbranschen.

Genom att spela in ljuddata för olika vägg- och fönsterlösningar simuleras akustiska miljöer i systemet. Informationen bearbetas sedan i VR-verktyget. Slutresultatet blir naturtrogna ljud som ändras beroende på var en person står och varifrån ljudet kommer.

Materialval blir enklare

Därmed ska också husplanering och materialval bli betydligt enklare vad det gäller bullerfrågor, menar Henrik Karlsson som är projektledare och forskare inom glas.

– VR med ljud ger helt nya möjligheter för att bemöta de utmaningar samhället står inför gällande bostadsplanering och hur vi ska bygga för att undvika buller i inomhusmiljöer, säger Henrik Karlsson i ett pressmeddelande.

Projektet drivs inom ramen för satsningen Smart Housing Småland som leds av RISE för att stärka regionens innovationstakt kring trä och glas. Tekniken med VR som bullerbekämpning ska nu testas i skarpt läge vid uppförandet av High6, ett flerfamiljshus på sex våningar som byggs i trä.

Nivåer enligt BBR

Att buller kan ha negativa hälsoeffekter är väl känt. Den som letar information i Boverkets Byggregler, BBR, hittar detta i exempelvis allmänna råd kring vilka ljudnivåer som rekommenderas för att uppfylla föreskriften för bostäder (avsnitt 7:21).

När det gäller lokaler hänvisar BBR till svensk standard, SS 25268, "Byggakustik – Ljudklassning av utrymmen i byggnader – Vårdlokaler, undervisningslokaler, dag- och fritidshem, kontor och hotell".

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Bostäder Forskning Innemiljö Lokaler
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial