Varan har lagts till i varukorgen
Så kan du få bättre koll på fukten
Renoveringar 10 sep 2018
huvudbild_fuktskanner
För att undvika onödiga renoveringskostnader är det viktigt att hålla koll på om byggnaden är fuktskadad eller inte. Foto: InviSense
Med en mycket tunn sensor som kan mätas via en fuktskanner är det lätt att få reda på den relativa fukten inuti byggkonstruktioner utan att förstörande ingrepp behövs. InviSense nya skanner kan mäta på längre avstånd samtidigt som känsligheten för metaller har minskat.

Fuktsensorn, som bara är sju gånger sex centimeter och tunnare än 0,1 millimeter, kan monteras bakom tätskiktet vid nybyggnation eller renovering. Med hjälp av en fuktskanner går det sen att läsa av den relativa fukten inuti olika typer av konstruktioner utan några förstörande åtgärder. På så vis blir det enklare att fatta rätt beslut om behov av renovering.

– Meningen är ju att kunna upptäcka fuktskador vid ett tidigt skede, säger Anders Friberg, som är ansvarig för teknik, forskning och produktutveckling på företaget InviSense. Han har tillsammans med Björn Garplind vidareutvecklat sensorn som forskats fram på Linköpings universitet.

Förbättringar med ny mätteknik

Bakom framtagandet av sensorn ligger cirka fem års forskning vid Linköpings universitet. Därefter bedrevs produktutveckling av Acreo och grundarna till InviSense i cirka tre år. Den första kommersiella versionen av sensorn släpptes 2016 och sedan dess har det skett löpande utveckling.

sidobild_anders-friberg Anders Friberg. Foto: InviSense

– Nu har vi bytt till en helt ny antennteknik. Vi är i slutskedet, men inte riktigt klara. Det kommer att bli längre läsavstånd, vilket är en fördel vid mätning av till exempel mätning av fasader i olika hus. Det är viktigt att kunna mäta längre in i konstruktionen, säger Anders Friberg.

Den nya mättekniken gör att vi kan mäta mer riktat mot själva sensorn

Han menar också att den nya mättekniken minskar risken med metallstörningar. Annars är metall en bov som riskerar att störa mätningarna.

 Den nya mättekniken gör att vi kan mäta mer riktat mot själva sensorn, vilket gör att kringliggande metaller inte stör på samma sätt, säger Anders Friberg.

Satsning på modern uppkoppling

För att spara data från mätningarna så användes tidigare minneskort. Sen fick man sätta in minneskortet i en dator.

Förutom förbättrad mätteknik så blir också uppkopplingen mer modern. Anders Friberg berättar:

Nu kan skannern vara kopplad till den nya appen InviSense Cloud direkt via en bluetooth-kopplad smartphone eller tablet. Det betyder att alla praktiska data finns tillgängliga via den appen som kan köras på Android-enheter och IOS-enheter. Dessutom sparas mätdata till rätt mätpunkt i molnet vilket underlättar uppföljningen.

Ökat intresse för sensorerna

Sensorn är en patenterad produkt. Den är inte begränsad av någon batteritid och framtagen för att hålla under byggnadens hela livslängd. Andra lösningar som finns ute på marknaden bygger på mer traditionella mätmetoder och är tjockare, klumpigare och ofta batteridrivna. 

sidobild_sensor Vid nybyggnad eller renovering placeras den extremt tunna sensorn på fuktkänsliga ställen där man vill mäta den relativa fuktigheten. Foto: InviSense

Redan nu har InviSense tillverkat och placerat runt hundra tusen sensorer. De flesta sensorer finns i Sverige. Bland annat så använder en av Sveriges största privata fastighetsägare, Fastighets AB L E Lundberg, sensorerna i alla nybyggda hus och där ROT-renoveringar genomförs. Intresset för sensorerna ökar också i både Finland och Norge.

I dagsläget går det inte att gjuta in sensorn i betong. Utveckling av en ny sensor för betongtorkning pågår dock.

OM hur sensorn fungerar

Sensorn bygger på en plast som används inom elektronikindustrin. Det är ett känt material med kända egenskaper. Den är extremt tålig men har en nackdel för elektronikindustrin, eftersom den kan absorbera vatten. Just den genskapen är däremot en fördel i den här applikationen.

Med hjälp av två tryckta kondensatorplattor mäts ett värde i plasten, ett värde som varierar med hur mycket fukt som absorberats i materialet.

Värdet omvandlas med hjälp av en spole till en frekvens. Med fuktskannern söks ett frekvensområde av där sensorerna finns. Skannern omvandlar sedan frekvensen till ett RF%.

Källa: InviSense
Bevaka ämnen i artikeln

Renoveringar Bostäder
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

OM hur sensorn fungerar

Sensorn bygger på en plast som används inom elektronikindustrin. Det är ett känt material med kända egenskaper. Den är extremt tålig men har en nackdel för elektronikindustrin, eftersom den kan absorbera vatten. Just den genskapen är däremot en fördel i den här applikationen.

Med hjälp av två tryckta kondensatorplattor mäts ett värde i plasten, ett värde som varierar med hur mycket fukt som absorberats i materialet.

Värdet omvandlas med hjälp av en spole till en frekvens. Med fuktskannern söks ett frekvensområde av där sensorerna finns. Skannern omvandlar sedan frekvensen till ett RF%.

Källa: InviSense