Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Många ämnen har fått skärpta gränsvärden
Arbetsmiljö 5 sep 2018
Bilgarage
De skärpta gränsvärdena för kolmonoxid och kvävedioxid kan påverka ventilationen i ett garage, om det även är en arbetsplats. Foto: Mostphotos
Nu har Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om hygieniska gränsvärden trätt i kraft. Drygt 70 ämnen omfattas av revideringen. Bland annat har kolmonoxid och kvävedioxid fått skärpta gränsvärden.
Den 21 augusti i år trädde föreskriften AFS 2018:1 Hygieniska gränsvärden i kraft, som ersätter den gamla föreskriften AFS 2015:8 med samma namn. Bakom den nya föreskriften ligger främst två EU-direktiv men Arbetsmiljöverket har även passat på att se över gränsvärdena för ett stort antal ämnen.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

FAKTA Definitioner

Hygieniskt gränsvärde: Gräns för genomsnittshalt av en luftförorening i inandningsluften beräknat som ett tidsvägt medelvärde.

Nivågränsvärde: Hygieniskt gränsvärde för exponering under en arbetsdag, normalt 8 timmar. Nivågränsvärden är bindande och får inte överskridas.

Korttidsgränsvärde: Hygieniskt gränsvärde för exponering under en referensperiod av 15 minuter. För ammoniak, monoisocyanater och diisocyanater gäller referensperioden 5 minuter. För akrylsyra gäller referensperioden 1 minut.

Korttidsgränsvärden kan vara bindande eller vägledande. Bindande korttidsgränsvärden får inte överskridas.

Källa: Arbetsmiljöverket
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Bestämmelser Lokaler Projektering Ventilation
Fackområden

Anläggning Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Definitioner

Hygieniskt gränsvärde: Gräns för genomsnittshalt av en luftförorening i inandningsluften beräknat som ett tidsvägt medelvärde.

Nivågränsvärde: Hygieniskt gränsvärde för exponering under en arbetsdag, normalt 8 timmar. Nivågränsvärden är bindande och får inte överskridas.

Korttidsgränsvärde: Hygieniskt gränsvärde för exponering under en referensperiod av 15 minuter. För ammoniak, monoisocyanater och diisocyanater gäller referensperioden 5 minuter. För akrylsyra gäller referensperioden 1 minut.

Korttidsgränsvärden kan vara bindande eller vägledande. Bindande korttidsgränsvärden får inte överskridas.

Källa: Arbetsmiljöverket
Fördjupningsmaterial