Varan har lagts till i varukorgen

Underhåll har fortsatt hög aktivitet

Underhåll 18 sep 2018
huvudbild_badrum
Reparationer i våtrum är ett av de prioriterade underhållsområdena. Foto: Katja Kircher
Två gånger per år tar analysföretaget Industrifakta fram ett index för aktiviteten inom byggnadsunderhåll. I samband med detta arbete intervjuas 100 av Sveriges större bostadsbolag och fastighetsägare.

I den senaste undersökningen visar det sig att under 2018 kommer fyra av tio tillfrågade att öka sin underhållsvolym i flerbostadshus. Hälften av de tillfrågade tror inte att volymen kommer att förändras. Växande behov, ökade kostnader samt ett bättre ekonomiskt utrymme är orsaker till den ökade aktiviteten i år.

Värme, ventilation och våtrum prioriteras

Jens Linderoth, som är analysansvarig på Industrifakta, har tittat närmare på undersökningen. Det som verkar prioriteras bland åtgärderna i år och nästa år är reparationer inom områden som värme, ventilation, våtrum och energibesparande åtgärder. Tak ligger också högt på listan menar Jens Linderoth.

Det är endast en mindre andel av de intervjuade som kommer att minska sitt underhåll i år. Den främsta orsaken till detta är att det saknas tillgängliga entreprenörer.

– Generellt tror vi att bristen på utförarsidan har hållit tillbaka aktiviteten inom byggnadsunderhåll i samband med att nybyggandet har ökat så kraftigt den senaste tiden. Vi har noterat att många bostadsbolag har tvingats skjuta fram åtgärder på framtiden. När byggaktiviteten nu tappar fart bör det skapas bättre utrymme för underhåll avslutar Jens Linderoth.

Bevaka ämnen i artikeln

Underhåll Renoveringar Värme Ventilation Energieffektivisering
Fackområden

Förvaltning VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter