Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Byggreglernas effekt på installationskostnaderna
Bestämmelser 11 sep 2018
VVS-ritning
Byggreglernas kostnadspåverkan på installationer har undersökts i ett SBUF-projekt. Foto: Mostphotos
Det finns inte några stora kostnadsdrivande lagkrav för installationsbranschen, visar en ny SBUF-rapport. Men det finns exempelvis detaljkrav som är innovationshämmande.
Eftersom installatörerna ofta kommer in sent i byggprocessen då många beslut redan är fattade, är det svårt för dem att i någon större omfattning påverka kostnaderna för ett byggprojekt ur ett helhetsperspektiv. Men regelverket påverkar ändå installatörernas verksamhet.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

FAKTA Mer information

Projektet "BBRs kostnadspåverkan på installationer" är det tredje i en rad av SBUF-projekt som studerat byggreglernas effekter på byggkostnaderna.

De två föregående projekten har fokuserat på effekter på kostnader och kvalitet av införandet av eurokoderna (SBUF-projekt 12928) respektive hur det regelverk som styr utformning av bostäder påverkar boendekostnader och boendekvalitet (SBUF-projekt 13271).

I februari 2017 tillsatte regeringen en utredning för att se över och modernisera delar av plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen samt Boverkets byggregler, som ska redovisas i etapper under höstarna 2017, 2018 samt 2019. Förhoppningen är att resultaten i SBUF-projekten ska kunna användas i denna utredning.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Kyla Vatten och avlopp Ventilation Värme
Fackområden

VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Mer information

Projektet "BBRs kostnadspåverkan på installationer" är det tredje i en rad av SBUF-projekt som studerat byggreglernas effekter på byggkostnaderna.

De två föregående projekten har fokuserat på effekter på kostnader och kvalitet av införandet av eurokoderna (SBUF-projekt 12928) respektive hur det regelverk som styr utformning av bostäder påverkar boendekostnader och boendekvalitet (SBUF-projekt 13271).

I februari 2017 tillsatte regeringen en utredning för att se över och modernisera delar av plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen samt Boverkets byggregler, som ska redovisas i etapper under höstarna 2017, 2018 samt 2019. Förhoppningen är att resultaten i SBUF-projekten ska kunna användas i denna utredning.

Fördjupningsmaterial