Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
E-tjänster halverade bygglovstiderna
Lov och tillsyn 11 sep 2018
keskitalo
Anna Keskitalo är chef på bygglovsenheten i Norrtälje som halverat sina handläggningstider sedan 2011. Foto: Norrtälje kommun
Med en ny rapport ska handläggning av bygglov och planbesked effektiviseras. Bland annat pekas på behovet av e-tjänster. Norrtälje kommun hör till de som digitaliserat framgångsrikt.
Boverket har sedan en tid undersökt framgångsfaktorer för att klara kraven på handläggningstider av planbesked, lov och förhandsbesked samt startbesked. Nu finns en färdig rapport.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

FAKTA Fler vägar till effektivisering

  • Ange vid positivt planbesked när kommunen är beredd att pröva ärendet i ett detaljplaneförfarande.
  • Inledande granskning av bygglovskoordinator. 
  • Interna rutiner och tidplan för tjänstemän och politiker.
  • Eftersträva att alltid hålla översiktsplanen aktuell och tydlig.
  • Anordna regelbundna träffar med exploatörer och byggherrar.   
Källa: Boverket
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Lov och tillsyn Samhällsplanering
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Fler vägar till effektivisering

  • Ange vid positivt planbesked när kommunen är beredd att pröva ärendet i ett detaljplaneförfarande.
  • Inledande granskning av bygglovskoordinator. 
  • Interna rutiner och tidplan för tjänstemän och politiker.
  • Eftersträva att alltid hålla översiktsplanen aktuell och tydlig.
  • Anordna regelbundna träffar med exploatörer och byggherrar.   
Källa: Boverket
Fördjupningsmaterial