Varan har lagts till i varukorgen

Översiktsplanering får en allt viktigare roll

Snåret 11 okt 2018
snaret-oversiktsplanering
I senaste Snåret träffar programledaren Emma Jonsteg Carolina Fintling Rue, chef på översiktsplaneenheten på Tyresö kommun, Joel Edding, strategisk stadsplanerare på Stockholms stad, Pernilla Helmersson, samhällsplanerare på Umeå kommun och Niklas Svensson, marknads- och utvecklingsansvarig på White stadsbyggnad. Foto: Susanne Kronholm
När spadar sätts i backen jublar vi gärna, men ett byggprojekts historia börjar långt tidigare än så. I senaste avsnittet av Svensk Byggtjänsts podcast Snåret diskuteras översiktsplaneringens snårigheter.

Förr var en översiktsplan för många kanske ett fluffigt dokument om mark och vatten som riskerade att glömmas i en byrålåda. Men området har blivit allt viktigare de senaste tio åren med utmaningar som växande städer, klimathot och regionövergripande utmaningar.
Byggaktörerna vet idag att de behöver titta noga på översiktsplanen för att ha större chans att få igenom ett byggprojekt.

Spännande grepp

I grunden är en översiktsplan fortfarande en PBL-reglerad plan för kommunens mark- och vattenanvändning som ska ses över och aktualiseras varje mandatperiod. Men kommunerna jobbar idag med många intressanta grepp för att göra översiktsplaneringen mer effektiv och angelägen. 

Tidskrävande arbete

Men en sak är som vanligt, menar panelen. Bra översiktsplanearbete tar tid och måste vara långsiktigt. 

Bevaka ämnen i artikeln

Snåret Bestämmelser Samhällsplanering
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter