Varan har lagts till i varukorgen

Digitalt verktyg kan främja fasader med solceller

Forskning 12 nov 2018
huvudbild_solpanel-fasad
Många fastighetsägare skulle vilja veta hur lösningarna kommer att se ut på fasaden innan de fattar beslut. Foto: Syda Productions
Barriärerna måste sänkas om fler fastighetsägare ska våga satsa på solenergi- och solavskärmningslösningar för fasader. I en förstudie undersöker forskare vid RISE hur ett digitalt visualiseringsverktyg skulle kunna förenkla processen.

Digitala verktyg kan underlätta för fastighetsägare som är intresserade av solenergilösningar. Redan idag finns en del sådana verktyg. De flesta av dem fokuserar dock på solenergilösningar för tak. 

I en förstudie, som startade i mars och pågår fram till årsskiftet, undersöker forskare förutsättningar och behov kring ett framtida digitalt verktyg. Extra fokus ligger på solenergi- och solavskärmningslösningar för fasader. Målet är inte att ta fram själva verktyget. Det är förstudien för liten för. 

sidobild_maria-hakansson Maria Håkansson. Foto: RISE

Behov av enkelt verktyg

Med hjälp av avancerad bildbehandlingsteknik samt tekniska och ekonomiska beräkningar ska det framtida verktyget kunna ge användaren en bild av marknadens olika existerande lösningar.

Maria Håkansson, projektledare RISE menar att även om den bakomliggande tekniken är avancerad så måste verktyget vara lätt för fastighetsägarna att använda i praktiken och också gärna tidigt i processen. 

Det skulle då vara bra att snabbt få en grov uppskattning av alternativen samt vad de kostar och kan ge i energiproduktion och besparing

– Fastighetsägaren kanske inte har kommit så mycket längre än att det finns en nyfikenhet för solenergilösningar eller solavskärmningar till fasaden. Det skulle då vara bra att snabbt få en grov uppskattning av alternativen samt vad de kostar och kan ge i energiproduktion och besparing. Man vill också veta hur lösningarna kommer att se ut på fasaden, säger Maria Håkansson

Ett sådant verktyg har potential både att effektivisera processen från inspiration till installation, samt skapa nya möjligheter och kontaktytor för nya aktörskonstellationer inom solenergi- och byggbranschen. 

Neutral ägare efterlyses

Förstudien undersöker även sådana juridiska och organisatoriska frågor som måste adresseras innan ett verktyg kan realiseras. Det handlar till exempel om hantering av data, rättigheter och kvalitetssäkring.

I intervjuer med fastighetsägare har majoriteten uttryckt önskemål om att det bör vara en neutral ägare till verktyget. Någon som inte är partisk i att försöka sälja en viss produkt.

Fastighetsägare vill ha en ägare som man känner sig trygg med. En ägare som man vet försöker stötta utvecklingen av solenergi, men som inte pushar för någon speciell lösning, säger Maria Håkansson.  

Fastighetsägarna har lyft fram olika branschorganisationer som potentiella ägare. Inom ramen för förstudien har intervjuer med möjliga ägare genomförts för att försöka reda ut deras intresse och möjligheter.

Avslutande workshop

Efter avslutat projekt är målsättningen att det ska finnas en teknisk kravspecifikation på ett verktyg som kan tas vidare till en utvecklingsfas.

 Förstudien avrundas med en workshop. Till den kommer vi att bjuda in intressenter som har vilja och resurser att ta nästa steg till ett verkligt verktyg, säger Maria Håkansson.

OM SOL:AR

Projektet SOL:AR Beställarstöd för solenergiinvesteringar genom avancerad visualisering leds av RISE Research Institutes of Sweden.

Projektpartners är Castellum, Krook & Tjäder arkitekter, SolTech Energy, Chalmers och Bengt Dahlgren. Projektet finansieras av det strategiska innovationsprogrammet ”Smart built environment” och Västra Götalandsregionens Regionutvecklingsnämnd.

Källa: RISE
OM RISE

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor ska RISE bidra till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle.

Källa: RISE
Bevaka ämnen i artikeln

Forskning Energieffektivisering Renoveringar Elproduktion Hållbarhet
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

OM SOL:AR

Projektet SOL:AR Beställarstöd för solenergiinvesteringar genom avancerad visualisering leds av RISE Research Institutes of Sweden.

Projektpartners är Castellum, Krook & Tjäder arkitekter, SolTech Energy, Chalmers och Bengt Dahlgren. Projektet finansieras av det strategiska innovationsprogrammet ”Smart built environment” och Västra Götalandsregionens Regionutvecklingsnämnd.

Källa: RISE
OM RISE

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor ska RISE bidra till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle.

Källa: RISE