Varan har lagts till i varukorgen
Ny handbok om solcellsinstallationer
Elinstallation 1 nov 2018
Örjan Borgström håller på att ta fram ett utkast till en handbok om elektriska aspekter på solcellsinstallationer.
Örjan Borgström redogjorde för sitt arbete med den nya handboken vid elmässan i Kista. Foto: Manfred Otterheim
Vid årsskiftet kommer det en ny handbok från SEK som berör de elektriska aspekterna på solcellsinstallationer.
I Elinstallationsreglerna som kom 2017 har delen om solceller redan hunnit bli gammal. Bland annat har standarden IEC 60364-7-712 Elinstallationer i byggnader – Avsnitt 7-712: Solkraftverk kommit i en nyare version. Även standarden IEC 62446-1 som berör provning och dokumentation av solcellsinstallationer har hunnit uppdateras.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Elinstallation Projektering Teknik
Fackområden

El & Tele Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter