Varan har lagts till i varukorgen
Ny enkät utvärderar brukarkomfort på kontor
Innemiljö 29 nov 2018
Enkät för utvärdering av brukarkomfort
Nu kan du utvärdera brukarkomforten på ditt kontor. Foto: Tobias Sterner
I en förstudie inom Belok, Beställargruppen lokaler, har befintliga inomhusmiljöenkäter sammanställts och ett nytt förslag på enkät för utvärdering av brukarkomfort i kontorsmiljöer tagits fram.
Det finns flera befintliga enkäter för att utvärdera inomhusmiljön. Enkäterna skiljer sig dock när det gäller syfte, omfattning, hur frågorna ställs och på vilket sett man ska svara. Dessutom fokuserar de på olika saker. Några fokuserar på komforten, andra på inomhusmiljöns påverkan på hälsan och en del handlar mycket om självupplevd arbetsprestation.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Innemiljö Arbetsmiljö Lokaler Ventilation Värme Kyla
Fackområden

Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter