Varan har lagts till i varukorgen
Vägtrafikens mikroplaster undersöks
Forskning 5 mar 2018
bildack
Slitage av däck anses vara en av de största källorna till mikroplaster i Sverige. Foto: Andreas Johansson
Ett nytt projekt ska undersöka hur mikroplast från vägtrafiken sprids och hur mycket av det som hamnar i havet. Forskarna ska även ge förslag på hur spridningen ska kunna minska.

Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI, har fått i uppdrag att fram till i mars år 2021 undersöka och rapportera om hur vägtrafik bidrar till utsläpp av mikroplaster.

Bland annat ska forskarna undersöka hur partiklarna sprids i luft, mark och vatten.

Föreslå åtgärder

Tidigare forskning i Sverige och i Norge tyder på att däckslitage och plastbaserade vägmarkeringar är de största källorna till mikroplaster i miljön, enligt VTI. Men exakt hur och om mikroplaster sprids till vattendrag och hav finns det fortfarande för dålig kunskap om, menar man.

Forskarna ska därför granska ett urval av åtgärder som kan användas för att minska utsläppen. Kunskap som man hoppas blir till nytta för bland annat kommuner, väghållare och dagvattenhanterare i framtiden.

Projektet är finansierat med tre miljoner kronor från Formas, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Bevaka ämnen i artikeln

Forskning Hållbarhet Miljö Vägar och gator
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter