Varan har lagts till i varukorgen

Övergivna fordon ett problem för fastighetsägare

Bestämmelser 2 mar 2018
Blå skrotbil utan hjul uppställd på parkeringsplats_740x413
Många fastighetsägare har problem med övergivna och felparkerade fordon. Foto: Roger Skoog
SABO, Fastighetsägarna Sverige, HSB och Hyresgästföreningen har tagit fram ett förslag om problemet med övergivna och felparkerade fordon. Nu väntar de på svar från regeringen.

Många fastighetsägare har problem med felparkerade och övergivna fordon. Det kan till exempel vara bilar som står på gräsmattor, i rabatter på vändplaner eller annat som strider mot parkeringsföreskrifterna.

Förslag till Justitiedepartementet

SABO, Fastighetsägarna Sverige, HSB och Hyresgästföreningen har tagit fram ett förslag som de tror ska lösa problemet. De lämnade in förslaget till Justitiedepartementet i oktober förra året. Inget svar har kommit på förslaget och nu har det hamnat hos Näringsdepartementet. Parterna väntar fortfarande på svar och enligt Helena Henriksson jurist på SABO lär det ta tid.

Förslagets huvudpunkt är att regeringen utvidgar tillämpningsområdet vad gäller lag (2014:447) om rätt att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter till att omfatta även fordon som står på privat mark.

Förslagsställarna skriver också att övergivna fordon och bilvrak skapar en påtaglig otrygghet och olägenhet för boende i området. Avställda fordon utgör dessutom en grogrund för allmänfarliga brott eftersom det kan leda till skadegörelse och bilbränder. För fastighetsbolagen innebär fordonen merkostnader och att det upplevs som om bolagen brister i sin förvaltning. (Läs hela förslaget under Fördjupningsmaterial).

Överger bilar i stället för att köra till skroten

Övergivna bilar och skrotbilar har blivit ett allt större problem eftersom fler och fler överger sina fordon i stället för att köra dem till skroten. Det kan innebära miljörisker och bilvraken, som lockar barn, kan utgöra farliga lekplatser.

Det är dessutom ett miljöbrott, straffbart med böter eller fängelse, att överge sin bil eller att förvara den på ett sätt som strider mot lagstiftningen i miljöbalken.

Polismyndigheten, Trafikverket och kommunerna har rätt att flytta fordonsvrak, fordon som förhindrar renhållning, snöröjning eller annat arbete på vägen, fordon med kör- och brukandeförbud, fordon som står uppställda mot förbud om stannande och parkering. Dessutom får fordon som står uppställda så att fara för trafikolyckor uppstår eller som hindrar trafiken flyttas.

Hur får jag bort ett fordon som parkerat på min mark?

Som fastighetsägare kan du få hjälp att flytta ett fordon, även om det inte är särskilt skyltat på platsen. Det kan till exempel vara en innergård till en fastighet där det står fordon utan lov. Detta gäller för alla typer av registrerade fordon.

Kontakta i första hand den registrerade ägaren till bilen. Ägaruppgifter får du från vägtrafikregistret hos Transportstyrelsen. Observera att reglerna om flyttning gäller även om du som fastighetsägare inte har förbjudit parkering eller ställt upp villkor för parkering enligt lagen om kontrollavgift vid olovlig parkering.

Om du lyckas nå ägaren har denne sedan sju dygn på sig att själv flytta sitt fordon.

Det kan hända att du inte får kontakt med fordonsägaren. Då kan fordonet flyttas först en månad efter det att du påbörjat försök att kontakta ägaren.

Det är du som fastighetsägaren som ska visa att det har förflutit en månad från det försök inleddes att underrätta ägaren. Det kan göras till exempel genom att brev åter­sänts därför att mottagaren är okänd eller kvitto från posten på rekommende­rat brev. Om kostnaden för flyttningen inte kan tas ut av fordonets ägare ska kostnaderna bäras av den som begärt flyttningen.

Fordon som står uppställda trafikfar­ligt eller utgör så kallade fordonsvrak kan flyttas omedelbart med stöd lagen.

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Miljö Säkerhet- och larmsystem
Fackområden

Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter