Varan har lagts till i varukorgen

Kunskapsbanken har fem nya vägledningar

Bestämmelser 14 mar 2018
bbr_bostadisering_webb
Del från skiss i Boverkets vägledning om bostadisering. Foto: Boverket
Boverket har fyllt på innehållet i PBL kunskapsbanken. Bland annat finns utökad information om återbostadisering och byggprodukter. Totalt har nu fem nya vägledningar tillkommit.

Som Svensk Byggtjänst berättat tidigare har Boverket förtydligat de nya reglerna för installation av panna eller kamin. Detta efter det så kallade "Vedspisupproret" som var en protest mot ändringarna. Sedan en tid finns vägledning för de nya reglerna i PBL kunskapsbanken på Boverkets hemsida, både för kommuner och konsumenter.

Därutöver finns nu ytterligare fyra nya vägledningar i kunskapsbanken. En av dem fokuserar på återbostadisering och bostadisering, det vill säga att åter göra en bostad av en lägenhet som under en tid använts som kontor. Informationen är en komplettering av Boverkets tidigare text om ändring av byggnader.

Användande av byggprodukter

I en annan vägledning som tillkommit handlar det om byggprodukter. Vissa sådana produkter är harmoniserade och omfattas av krav på prestandadeklaration och CE-märkning.

Andra är däremot inte harmoniserade. För dessa gäller nationell reglering gällande dokumentation och i Boverkets vägledning finns bland annat information för användande samt vilket ansvar kommuner har.

Stöd om hissar

Bland de nya vägledningarna finns även en som handlar om hissar och andra motordrivna anordningar. Med hjälp av vägledningen ska det gå att undvika allvarliga konsekvenser som kan uppstå vid fel och brister i sådana installationer, enligt Boverket.

Slutligen har kunskapsbanken fått en ny vägledning kring översvämningsrisker. Syftet i detta fall är framförallt att ge stöd åt länsstyrelserna vid tillsyn av kommunernas detaljplaner i fråga om risker för översvämning.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Kompetens Utbildning
Fackområden

El & Tele Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial