Varan har lagts till i varukorgen
Goda betyg för ventilationslösning i självdragshus
Clean-Air
På taket ovanpå skorstenen för den befintliga frånluften placeras Clean-Airmodulen, frånluftsfläkten och intaget för tilluften. Foto: Jens Penttilä
Clean-Air 24 är ett nytt system för ventilation och värmeåtervinning som både är billigare och enklare att installera än ett konventionellt FTX-system. Nu har systemet utvärderats.
Det finns idag många äldre fastigheter med självdragsventilation som är bristfällig och behöver byggas om. Många fastighetsägare anser dock att det är svårt att få ekonomi i att installera ett vanligt FTX-system, ett så kallat från- och tilluftssystem med värmeåtervinning, då nya kanaler och aggregat är utrymmeskrävande.

Fortsätt att läsa - prova 30 dagar utan kostnad

Prova Byggkoll i 30 dagar utan kostnad (värde 515 kr). Få tillgång till den senaste informationen om hur lagar, regler, hållbarhet och ny teknik påverkar dig och dina kunders verksamhet.

Prova idag. Automatiskt avslut.

Bevaka ämnen i artikeln

Energieffektivisering Forskning Innemiljö Projektering Renoveringar Teknik Ventilation
Fackområden

Förvaltning VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter