Varan har lagts till i varukorgen
Förslag på sänkta p-platskrav
Bestämmelser 26 mar 2018
parkeringsplats med bilar_mostphotos
Sänkta krav på p-platser vid bostadsbyggande kan ge billigare bostäder. Foto: Mostphotos
Malmö är den kommun i Sverige som har det tuffaste förslaget till parkeringsnorm i Sverige. Parkeringsnorm noll kommer att vara möjlig i kollektivnära lägen om förslaget går igenom.

Förslaget ska få fler att välja cykel, kollektivtrafik eller bilpool framför att ha egen bil.

Förslag p-norm noll

Det är den politiska ledningen i Malmö stad som kommer med förslaget att man ska sänka kraven på antalet parkeringsplatser i anslutning till nybyggnad av bostäder i kollektivtrafiknära lägen. I stället ska en cykel- och bilpool införas.
Förslaget ska nu gå ut på remiss. Innan sommaren hoppas man att kommunfullmäktige kan fatta beslut i frågan.

– Utsläppen från bilarna måste minska och stadens parkeringspolitik är ett av våra viktigaste instrument, säger Märta Stenevi (MP), kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad och service till Skånska Dagbladet.

Billigare bostäder

Genom att kravet på p-platser vid bostadsbyggande sänks kan byggkostnaden minskas och ge tillgång till fler billiga bostäder.

– Malmö behöver fler billigare bostäder. Med förslaget skapar vi också attraktiva sätt att ta sig fram på. Med de nya bussexpresslinjerna, elbussar, ännu fler cykelstråk och utökade möjligheter att pendla med tåg får vi dessutom något attraktivt att erbjuda Malmöborna istället för den egna bilen, säger Andreas Schönström (S), kommunalråd med ansvar för teknik, miljö och trygghet till Skånska Dagbladet.

Parkeringsnormen innebär

Kommunens regelverk för hur parkering ska ordnas vid ny- eller ombyggnad kallas parkeringsnorm. Den anges vanligen som antal bilplatser per lägenhet, per anställd, eller per kvadratmeter byggnadsyta. Parkeringsnormen är det minimiantal av parkeringar som måste byggas i samband med nyproduktion av kontor och bostäder, har kritiserats för att förhindra en hållbar stadsutveckling och hämma bostads­produktionen. Parkeringsnormen varierar mycket mellan orter och hanteringen av parkering är under förändring. Sänk normen säger många, gör den flexibel säger andra och vissa kritiker vill slopa den helt.

P-tal nära noll

Även på andra platser i landet, som i ett bostadsrättsprojekt i Upplands Väsby, fick bostadsutvecklaren Laterre kommunen att gå med på att testa p-tal nära noll. Det vill säga endast handikapp-, besöks- och bilpoolsparkering men inga övriga platser.

Bostadsutvecklarens argument var: behövs det verkligen ett parkeringsgarage med bara 250 meter till pendeltågsstationen och en stor del är små lägenheter för unga.

Lösningen från kommunen var att den nybildade bostadsrättsföreningen fick en pott pengar för att upprätthålla mobilitetstjänsterna som cykelpool med bland annat lådcyklar och en bilpool. Det ger också en flexibilitet att kunna satsa på andra tjänster om behoven ändras.

– Förslaget om p-tal nära noll handlar fortfarande om att all parkering ska lösas inom kvartersmark, alltså inte belasta någon annan parkeringsplats. Med olika typer av mobilitetslösningar (bilpool, cykelpool, leveransboxar, cykelmek med mera) är tanken att öka användningen av hållbara transporter och sänka behovet av att ha en egen bil. Det vill säga mindre antal parkeringsplatser, skriver kommunens planarkitekt Mats Åberg i ett mejlsvar till Vi i Väsby.

 

FAKTA Så mycket kostar det att bygga bilplatser

Asfalterad yta 10 000–15 000 kronor/bilplats
Parkeringsdäck 50 000–100 000 kronor/bilplats
Parkeringshus (ovan jord) 100 000–300 000 kronor/bilplats
Nedschaktat garage 350 000–450 000 kronor/bilplats
Bergrum i befintlig miljö 500 000–600 000 kronor/bilplats
Mekaniskt garage 800 000–1 000 000 kronor/bilplats

Källa: Stockholm Parkering

 

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Bostäder Hållbarhet Samhällsplanering Utemiljö
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Så mycket kostar det att bygga bilplatser

Asfalterad yta 10 000–15 000 kronor/bilplats
Parkeringsdäck 50 000–100 000 kronor/bilplats
Parkeringshus (ovan jord) 100 000–300 000 kronor/bilplats
Nedschaktat garage 350 000–450 000 kronor/bilplats
Bergrum i befintlig miljö 500 000–600 000 kronor/bilplats
Mekaniskt garage 800 000–1 000 000 kronor/bilplats

Källa: Stockholm Parkering