Varan har lagts till i varukorgen
Förenklade bygglovsregler för solenergi
Elproduktion 9 mar 2018
solfangare
De senaste tio åren har det skett en snabb ökning av solenergi och den installerade effekten i världen har ökat nära 50 gånger. Foto: Anders Wester
Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att det framöver inte ska krävas bygglov för att montera solcellspaneler och solfångare som följer en byggnads form.

Förenklingen av regelsystemet för bygglov ska avlasta byggnadsnämnderna och rättsväsendet och underlätta en omställning till förnybar el.

Snabb ökning av solenergi

De senaste tio åren har det skett en snabb ökning av solenergi och den installerade effekten i världen har ökat nära 50 gånger. Men användningen i Sverige är fortfarande väldigt liten.

–Genom att vi tar bort bygglovet för solceller och solfångare avlastar vi byggnadsnämnderna samtidigt som vi också gör oss av med ett hinder för mer förnyelsebar energi i Sverige, säger bostadsminister Peter Eriksson (MP) i ett pressmeddelande från Regeringskansliet.

Solfångare som följer byggnadens form

Som ett led i regeringens pågående arbete med att förenkla regelsystemet för bygglov och därmed öka bostadsbyggandet, föreslår regeringen att det inte ska krävas bygglov för att på en byggnad inom ett detaljplanelagt område montera solceller och solfångare som följer byggnadens form.

I mars 2017 lade regeringen fram propositionen ”Fler steg för en effektivare plan- och bygglag” där det bland annat infördes undantag för att på andra byggnader än en- och tvåbostadshus utföra vissa fasadåtgärder och mindre tillbyggnader.

Bevaka ämnen i artikeln

Elproduktion Energi Bestämmelser
Fackområden

El & Tele Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter