Varan har lagts till i varukorgen

Enklare att förlägga kabel i utrymningsvägar

Bestämmelser 16 mar 2018
Kristoffer Berglund från Draka Kabel berättar att kablar av klass Dca-s2,d2 även kan användas i utrymningsvägar om en analytisk dimensionering tillämpas av installatören. Kablarna ska då förläggas på en plåthylla.
Kristoffer Berglund från Draka Kabel talade om kabelförläggning i utrymningsvägar. Foto: Manfred Otterheim
Selcable har tagit fram ett dokument som med hjälp av analytisk dimensionering underlättar för installatörer att installera kabel i utrymningsvägar.

Vid elportalen Voltimums årliga seminarium i Stockholm talade bland andra representanter från kabelindustrin om den nya EU-standarden för brandklassning av kablar EN 50575 som ingår i byggproduktförordningen CPR. I och med EN 50575 ersätts de gamla brandklasserna F1-4 med de nya klasserna Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca, Fca, där A är icke brännbar och F brinner.

I Sverige är det Boverket som ställer minimikrav för brandegenskaper i byggnader. Enligt BBR 5:527 bör kabel ha lägst klass Dca-s2,d2, där s2 anger röktäthet och d2 partiklar som frigörs. I utrymningsvägar är kraven dock strängare. Om kablar utgör mer än fem procent av takytan i en utrymningsväg ska kablarna utföras i lägst klass Cca-s1,d1.

Analytisk dimensionering

Kristoffer Berglund teknisk chef vid Draka Kabel berättade att Selcable tagit fram ett dokument för analytisk dimensionering. Detta för att underlätta för installatörerna att uppfylla Boverkets krav när de ska förlägga kabel i utrymningsvägar. Vad dokumentet visar är att det går att uppnå en säkerhet ur brandperspektiv som motsvarar Boverkets krav på CPR-klass Cca-s1,d1 i utrymningsvägar, om en vanlig installationskabel förläggas i en kabelränna av metall.

– Vi tog en väldigt lågt klassad kabel, som precis uppfyller Boverkets minimikrav, och lade den i en ränna. Sedan utförde vi exakt samma eldningar som vi brukar göra på vanlig kabel. Vad vi såg då var att installationen med kabel i ränna överträffar Boverkets krav för utrymningsvägar med marginal, berättar Kristoffer Berglund.

Om brännbart material finns ovanför kabelrännan bör rännan även förses med plåtlock.

– Installatören kan använda sig av det här dokumentet, som går att ladda hem från Selcables webbsida, och bifoga det till handlingarna för att visa på att installationen följer Boverkets krav. En fördel är att man vidtalar beställaren innan, att man tänker använda den här metoden, så att de är införstådda med det, säger Kristoffer Berglund.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Brand Elinstallation Teknik
Fackområden

El & Tele Förvaltning Husbyggnad
Fler nyheter

Fördjupningsmaterial