Varan har lagts till i varukorgen
Dags att söka Sveriges största arkitekturpris
Arkitektur 27 mar 2018
helgopriset
Helgopriset är uppkallat efter arkitekt Helgo Zettervall. Årsta kyrka vann Helgopriset år 2013. Foton: Statens fastighetsverk
Helgopriset 2018 är Statens fastighetsverks arkitekturpris. Priset ges för bästa restaurering, komplettering, ombyggnad eller tillbyggnad av ett äldre byggnadsverk.

Priset, som är uppkallat efter arkitekten Helgo Zettervall, delas i år ut för sjätte gången. Det är Sveriges största arkitekturpris sett till prissumman på 150 000 kronor.

ingrid Ingrid Eiken Holmgren, Statens fastighetsverks generaldirektör. Foto: Statens fastighetsverk

Priset delas ut av Ingrid Eiken Holmgren, Statens fastighetsverks generaldirektör, under Helgoseminariet som äger rum den 15 november på Moderna museet/ArkDes i Stockholm.

Kriterier för bidrag

Den 8 juni är sista dagen att lämna in förslag på bidrag till Statens fastighetsverk. Därefter påbörjar juryn sitt arbete med att granska inkomna förslag.

– För oss på Statens fastighetsverk, som har i uppdrag att förvalta och utveckla stora delar av det svenska kulturarvet, är Helgopriset ett viktigt pris eftersom det uppmärksammar den svenska byggnadskonstens utveckling. Nivån på de bidrag som lämnas in brukar vara hög så det är ett spännande juryarbete som väntar, säger Anders Bodin, kulturarvsspecialist vid Statens fastighetsverk och juryns ordförande i ett pressmeddelande.

Byggnaden ska ligga i Sverige men behöver inte ägas av staten eller det allmänna, den behöver heller inte vara kulturskyddad eller klassad som byggnadsminne.

Bearbetningen eller tillägget som tävlar ska tillvarata, utveckla eller tillföra arkitektoniska kvaliteter till en bra helhet samtidigt som byggnadens kulturhistoriska värde ska finnas kvar.

Restaureringen, kompletteringen, ombyggnaden eller tillbyggnaden ska vara färdigställd mellan den 8 juni 2013 och den 8 juni 2018.

Alla är välkomna att lämna tips

Priset utgörs av en plakett och en prissumma av 150 000 kr som fördelas av juryn mellan vinnande arkitekt och de som på ett avgörande sätt medverkat vid tillkomsten av kompletteringen.

Vem som helst som imponerats av ett nyligen genomfört modernt tillägg till ett äldre byggnadsverk och vill tipsa oss är välkommen

– Det roligaste med Helgopriset är att det är så många olika typer av byggnader och miljöer som kan vara med och tävla. Det är heller inte bara de inblandade själva, arkitekter eller beställare, som kan påverka vem som står som vinnare. Vem som helst som imponerats av ett nyligen genomfört modernt tillägg till ett äldre byggnadsverk och vill tipsa oss är välkommen, säger Anders Bodin.

Fördjupningsmaterial

OM Tidigare vinnare

  • 2013 Årsta kyrka, Stockholm
  • 2008 Östra magasinet vid Katrinetorps gård, Malmö
  • 2004 KTH:s bibliotek, Stockholm
  • 2001 Göteborgs konserthus
  • 1996 Alnarps ladugård
Källa: Statens fastighetsverk
FAKTA Helgopriset

Arkitekt Helgo Zettervall lämnade efter sig en stor produktion, bland annat genom sina restaureringar av domkyrkorna i Lund, Skara och Uppsala.

Statens fastighetsverk förvaltar Helgo Zettervalls fond och delar varje år ut stipendier till behövande arkitekter. Utöver detta ska resterande medel enligt fondens stadgar främja svensk byggnadskonst. Det är bakgrunden till Helgopriset som delas ut med ett par års mellanrum och har en prissumma på 150 000 kronor.

Prissumman ska användas för studier, resa eller annan kunskapsutveckling inom området och tanken är också att resultatet av detta ska tillgängliggöras för andra genom till exempel seminarier.

Källa: Statens fastighetsverk
Bevaka ämnen i artikeln

Arkitektur Renoveringar
Fackområden

Förvaltning Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial

OM Tidigare vinnare

  • 2013 Årsta kyrka, Stockholm
  • 2008 Östra magasinet vid Katrinetorps gård, Malmö
  • 2004 KTH:s bibliotek, Stockholm
  • 2001 Göteborgs konserthus
  • 1996 Alnarps ladugård
Källa: Statens fastighetsverk
FAKTA Helgopriset

Arkitekt Helgo Zettervall lämnade efter sig en stor produktion, bland annat genom sina restaureringar av domkyrkorna i Lund, Skara och Uppsala.

Statens fastighetsverk förvaltar Helgo Zettervalls fond och delar varje år ut stipendier till behövande arkitekter. Utöver detta ska resterande medel enligt fondens stadgar främja svensk byggnadskonst. Det är bakgrunden till Helgopriset som delas ut med ett par års mellanrum och har en prissumma på 150 000 kronor.

Prissumman ska användas för studier, resa eller annan kunskapsutveckling inom området och tanken är också att resultatet av detta ska tillgängliggöras för andra genom till exempel seminarier.

Källa: Statens fastighetsverk