Varan har lagts till i varukorgen
Boverket förtydligar nya utsläppsreglerna
Bestämmelser 5 mar 2018
Vedspis
Det finns inget förbud mot att återanvända äldre vedspisar, menar Boverket. Foto: Anders Ludvigson
Boverket har tagit till sig kritiken efter det så kallade ”Vedspisupproret” och förtydligar nu sina regler om vad som gäller vid installation av en panna eller kamin.

Från den första juli i år gäller skärpta krav på fastbränslepannor och rumsvärmare enligt Boverkets ändringsförfattning BFS 2017:5 – BBR 25. Kraven ska tillämpas vid installation av kaminer och pannor som eldas med pellets och ved, med syftet att minska utsläppen.

Många anser dock att de ändrade reglerna är otydliga och en rädsla för att vedspisar är på väg att förbjudas har uppstått. Boverket har nu därför publicerat nya vägledningstexter till kommuner och konsumenter, på sin webbplats.

Vägledande texter och flera exempel

Boverket förtydligar bland annat att ändringarna inte innehåller något förbud mot vedeldning eller återanvändning av äldre vedspisar. De poängterar även att ändringarna inte gäller de som redan har exempelvis en vedspis. Reglerna blir bara aktuella när en vedspis eller kamin ska bytas ut, renoveras eller installeras.

Det är väldigt bra att Boverket har kommit med ett förtydligande. Men det räcker inte riktigt.

Det är främst vid nybyggnation som reglerna gäller, vid ändringar i befintliga byggnader är reglerna flexibla och det finns möjlighet till anpassning av kraven. Boverket har lagt ut flera förtydligande exempel kring detta, som exempelvis:

Har en byggnad tidigare haft en vedspis som under en tid har varit undanställd och man vill återinstallera den, så är det ett starkt skäl för att anpassa kraven.

Önskar man installera en 1800-talskamin i en sportstuga från 1930-talet kan det vara svårt att argumentera för att den skulle vara speciellt väl anpassad till byggnadens ålder och karaktär. Däremot kan det gå bra att installera en kamin från 1930-talet.

Ett steg i rätt riktning

Svensk Byggtjänst har pratat med Rasmus Norling, länsombud för Svenska byggnadsvårdsföreningen och initiativtagaren till facebook-sidan "Vedspisupproret" som idag har över 18 000 medlemmar, för att höra vad han tycker om Boverkets förtydliganden.

Rasmus Norling Rasmus Norling

– Det är väldigt bra att Boverket har kommit med ett förtydligande. De öppnar upp för att man ska kunna återmontera vedspisar, det är ett steg i rätt riktning. Men det räcker inte riktigt, säger Rasmus Norling.

Han anser att reglerna måste förtydligas ännu mera. Rasmus Norlings erfarenhet är att byggnadsnämnderna tolkar reglerna bokstavligt och han vill därför att Boverket i klartext skriver i vägledningarna att man får sätta in en vedspis om det handlar om en återinstallation.

Rasmus Norling berättar att de kommer att fortsätta arbetet med detta. Han lyfter även upp en annan punkt som initiativet driver och som de vill att Boverket går vidare med.

– Vi skulle vilja att man testar fem eller tio äldre spisar. Om alla klarar kraven med god marginal, som vi tror att de gör, skulle man kunna bevilja ett generellt typgodkännande för likvärdiga vedspisar.

FAKTA Kort om kraven

De nya utsläppskraven från fastbränsleeldning återfinns i avsnitt 6:7411 och 6:7412 i BBR 25, se länken nedan. Ändringarna är ett steg mot införandet av kraven i EU:s ekodesignreglering som kommer att börja gälla inom de närmaste åren.

De nya reglerna gäller för:

 • fastbränsleeldade pannor
 • braskaminer
 • pelletseldade kaminer
 • insatser
 • köksspisar
 • kökspannor.

Ändringarna gäller inte för öppna spisar och kakelugnar.

Källa: Boverket
Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Lov och tillsyn Miljö Projektering Renoveringar Värme
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Kort om kraven

De nya utsläppskraven från fastbränsleeldning återfinns i avsnitt 6:7411 och 6:7412 i BBR 25, se länken nedan. Ändringarna är ett steg mot införandet av kraven i EU:s ekodesignreglering som kommer att börja gälla inom de närmaste åren.

De nya reglerna gäller för:

 • fastbränsleeldade pannor
 • braskaminer
 • pelletseldade kaminer
 • insatser
 • köksspisar
 • kökspannor.

Ändringarna gäller inte för öppna spisar och kakelugnar.

Källa: Boverket