Varan har lagts till i varukorgen

Befarad hästallergi stoppade HVB-hem

Bestämmelser 7 mar 2018
horse_webb
Stallets ägare fick rätt mot Burlövs kommun (hästen på bilden är inte från det aktuella stallet). Foto: Mostphotos
Byggherren ville ha HVB-hemmet i lantlig miljö. Men nu har planerna grusats i högsta instans. Orsak: De boende kan få allergibesvär från grannens hästar.

Det var redan 2015 som Burlövs kommun beviljade bygglov för ändrad användning av den gamla industrilokalen. Byggherrens plan för platsen var att inrätta ett HVB-hem, det vill säga ett hem för vård och boende. Byggnaden skulle ge bostad med närhet till natur och lantliv åt ensamkommande barn. Men det blir inte så.

Granne med industrilokalen finns nämligen en hästgård där ägaren överklagat HVB-hemmet. Överklagandet avslogs inledningsvis men togs sedan vidare hela vägen till Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, som är högsta instans. Där har grannen till slut fått rätt. Bedömningen är att de hästar som finns i stallet riskerar att orsaka allergiska besvär för de som ska bo på hemmet. Avståndet mellan byggnaderna är ungefär åtta meter.

Hänvisar till vägledning

Grannen har bland annat hänvisat till Boverkets rapport 2011:6, Vägledning för planering för och invid djurhållning. Där konstateras risker med närhet till hästar. Allergi från djuren kan ge mycket svåra symptom och ”Olägenheter och hälsorisker ska beaktas vid planläggning och bygglovgivning samt i tillsyns- och anmälningsärenden”, konstaterar Boverket.

Stallets ägare menar att en eventuell flytt av en allergisk person på boendet skulle vara ett resultat av att man inte följt PBL eller Boverkets rekommendationer.

Vi har fortfarande ett ganska högt antal ansökningar om HVB-hem

Kommunen är dock av en annan uppfattning. Tjänstemannen som drivit ärendet hänvisar till samma rapport som sin motpart men pekar på att det inte anges några rekommenderade skyddsavstånd. Dessutom är stallets ingång vänd från det tilltänkta boendet, uppger tjänstemannen. Enligt honom är hästar och andra djur vanligt förekommande i anslutning till HVB-hem och liknande typer av boenden.

Yttrande från Boverket

Boverket har deltagit i ärendet. I sitt yttrande konstaterar myndigheten att det är lokala förhållanden som ska vara avgörande vid varje prövning av en lokalisering. Även om stallets ingång finns en bit bort så ligger byggnaden relativt tätt inpå i det här fallet, vilket innebär risk för spridning av hästallergener till de boende i HVB-hemmet.

Själva verksamheten utgör dessutom en viktig faktor i sig själv, menar Boverket. Även om hästhållning måste accepteras i lantlig miljö så handlar det i detta fall om ett boende dit man anvisas. Personer kan därmed ofrivilligt utsättas för en miljö som riskerar deras hälsa.  

MÖD instämmer i Boverkets resonemang. Enligt domstolens bedömning är lokalen inte lämplig som HVB-hem på grund av närheten till stallet. Det blir därmed inget boende på platsen.

Allt färre boenden

Antalet HVB-hem ökade kraftigt i kommunerna i samband med den stora flyktingströmmen i slutet på 2015. Nu har dock ökningen mattats av, uppger Elisabeth Gottfridsson som är kommunikatör på avdelningen för tillståndsprövning på Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

– Vi har fortfarande ett ganska högt antal ansökningar om HVB-hem för ensamkommande barn men märker nu en tydlig minskning, säger hon till Svensk Byggtjänst.

På hösten året efter flyktingkrisen fanns 1 622 verksamheter med HVB för ensamkommande barn, enligt statistik från IVO. Vid det senaste årsskiftet hade siffran sjunkit till 1 128, vilket är en minskning med 30 procent.

Fördjupningsmaterial

OM PBL och djurhållning

  • Från mitten av 70-talet och fram till för några år sedan har antalet hästar i Sverige ökat från 70 000 till 362 700, vilket har kommit att ställa stora krav på bedömningar inför detaljplanering och bygglovgivning.
  • Hästarna finns numera i allt större utsträckning i tätortsnära miljöer och har därigenom skapat problem för tillämpningen av såväl PBL som miljöbalken.
  • Bortåt 75 procent av alla hästar i Sverige finns idag inom större tätort och har därmed kommit närmre bostäder, dagis, skolor och andra verksamheter.
Källa: Boverket
Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Bostäder Lov och tillsyn
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial

OM PBL och djurhållning

  • Från mitten av 70-talet och fram till för några år sedan har antalet hästar i Sverige ökat från 70 000 till 362 700, vilket har kommit att ställa stora krav på bedömningar inför detaljplanering och bygglovgivning.
  • Hästarna finns numera i allt större utsträckning i tätortsnära miljöer och har därigenom skapat problem för tillämpningen av såväl PBL som miljöbalken.
  • Bortåt 75 procent av alla hästar i Sverige finns idag inom större tätort och har därmed kommit närmre bostäder, dagis, skolor och andra verksamheter.
Källa: Boverket