Varan har lagts till i varukorgen
Ändrat beteende minskar energianvändning
Bostäder 6 mar 2018
Hand som trycker på strömbrytare för att släcka belysning.
Kommunala verksamheter i Göteborg sparar el genom att till exempel släcka lampor när de inte behövs. Foto: Johan Rosholm
Göteborg stads energianvändning har minskat med hjälp av satsningen ”Vi kan påverka” där man fokuserar på att ändra beteende. 120 kommunala verksamheter deltar i satsningen.

260 000 kilowattimmar mindre el användes i den kommunala verksamheten 2017 genom att beteendet inom verksamheterna ändrades. Det motsvarar elanvändningen i 22 lägenheter och innebär en besparing på cirka 210 000 kronor, enligt en uträkning som lokalförvaltningen har gjort.

Vi kan påverka

Vi kan påverka är ett treårigt energisparprojekt inom Göteborgs stad, där man aktivt arbetar för att minska energianvändningen och därigenom påverkan på miljön. Arbetet sker både kort- och långsiktigt genom att förändra beteende.

I energisparprojektet Vi kan påverka kan skola, förskola, förskolekök, boende eller kontor få hjälp att minska energianvändningen.

Deltagare i projektet kommer att få ta del av en återbäring som är beräknad på den besparing man gör. Återbäringen innebär att verksamheten får en uppmätt besparing i pengar med nedtrappning under tre år. I slutet av året ska verksamheten visa hur man har jobbat mot målen och fylla i återkopplingsenkäten, annars får man inte ta del av återbäringen. Verksamheten ska återkoppla till lokalförvaltningen angående hur återbäringen sedan används till verksamhetsutveckling.

För varje kilowattimme el som en verksamhet sparar får de tillbaka pengar från lokalförvaltningen att använda till verksamhetsutvecklande saker eller aktiviteter. Eftersom det tar tid att skapa bestående förändring, pågår projektet i tre år på varje verksamhet.

Vardagliga besparingar

Besparingarna har till exempel bestått av att deltagarna har stängt av apparater när de inte används i stället för att ha dem i stand-by-läge, släckt lampor när de inte behövts och använt eldrivna saker enbart när det funnits ett behov av det.

– Lokalförvaltningen har alltså inte installerat några nya tekniska hjälpmedel, utan det är främst beteendeförändring hos personerna som jobbar i verksamheterna som gör skillnaden, säger Henrik Ragneskog, energipedagog och processledare på Lokalförvaltningen till Fastighetstidningen.

Sänkt elanvändning med 20 procent

Göteborgs Stad har som mål att varje invånare ska sänka sin elanvändning med 20 procent till 2020 (jämfört med 1995). Några mål för Vi kan påverka-satsningen är att fördubbla antalet verksamheter och antalet sparade megawattimmar under 2018.

– Framgångsfaktorn ligger i att skapa delaktighet och god dialog. Med hjälp av Vi kan påverka-satsningen hittar deltagarna tillsammans lösningar på hur de kan undvika att använda energi i onödan. Man kan aldrig enbart informera någon till beteendeförändring, säger Henrik Ragneskog.

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Energi Hållbarhet Lokaler
Fackområden

El & Tele Förvaltning VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter