Varan har lagts till i varukorgen

Digital standard ska vässa planprocessen

digital_webb
Med nya standarder hoppas regeringen att kommuner och myndigheter ska använda samma arbetssätt genom planprocessen. Foto: Mostphotos
Regeringen vill kunna meddela föreskrifter om standarder för detaljplaner och planbeskrivningar. Målet är en digitaliserad och effektiviserad planprocess. Lagändringarna kan träda i kraft nu till halvårsskiftet.

Samhällsbyggnadsbranschen ska bli bättre på att ta till vara de vinster som ges av digitala processer, hoppas regeringen. Det ska i sin tur leda till mer samordning och ökad effektivitet.

Därför föreslås nu att regeringen eller en utsedd myndighet ska få meddela föreskrifter om standarder för utformning av grundkartor, detaljplaner och planbeskrivningar. Förslaget kom med en proposition i slutet på februari.

Förhoppningsfull minister

Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson menar att förändringen är den enskilt viktigaste för att korta planprocesserna i landet.

Peter Eriksson Peter Eriksson. Foto: Viktor Ginner

– Enhetliga standarder för utformning av grundkartor, detaljplaner och planbeskrivningar kommer göra att kommuner och myndigheter kan jobba både snabbare, till lägre kostnad och mer transparent, säger han i ett pressmeddelande.

Påbörjad digitalisering

Redan idag har digitaliseringen vunnit mark i stora delar av samhällsbyggandet i kommuner och landsting. Metoderna ser dock olika ut. Enligt regeringen är huvudorsaken till olikheterna att plan- och bygglagen, PBL, saknar nationella bestämmelser för hur grundkartor, detaljplaner och planbeskrivningar ska utformas.

Ett viktigt led i det obrutna informationsflödet

Som resultat blir informationsflödena ofta ineffektiva mellan olika aktörer. Dessutom inskränker det nyttor av digitaliseringen som annars kan möjliggöra exempelvis snabbare handläggning och ökad transparens för medborgarna.

Välkommet förslag

olle_webb Olle Samuelsson. Foto: BIM Alliance

Bland remissinstanserna för förslaget finns den ideella BIM Alliance som arbetar för samhällsbyggande med digitalt strukturerad informationshantering. Organisationen välkomnar det nya förslaget.

– Vi har via remissvar tryckt på så att lagförslaget har kommit till stånd. Att Sveriges 290 kommuner får en enhetlig standard att förhålla sig till i planprocessen är ett viktigt led i det obrutna informationsflödet, säger Olle Samuelsson som är vd på BIM Alliance, i ett uttalande.

Enligt förslaget ska lagändringarna träda i kraft den 1 juli i år. Propositionen kommer att finnas tillgänglig på regeringens hemsida efter det att den lämnats över till riksdagen.

 

 

Fördjupningsmaterial

FAKTA Reglering saknas

  • Kommuner och konsulter arbetar idag med olika tekniska lösningar som bland annat innebär att den digitala informationen ordnas och lagras på olika sätt.
  • Det saknas reglering som anger att informationen om exempelvis detaljplaner ska vara tillgänglig digitalt.
  • Det finns en svensk standard som erbjuder ett digitalt överförningsformat för att göra det möjligt att utbyta information mellan IT-system (SS 637040:2916) men den är frivillig att använda.
Källa: Boverket
Bevaka ämnen i artikeln

Samhällsplanering
Fackområden

Anläggning Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial

FAKTA Reglering saknas

  • Kommuner och konsulter arbetar idag med olika tekniska lösningar som bland annat innebär att den digitala informationen ordnas och lagras på olika sätt.
  • Det saknas reglering som anger att informationen om exempelvis detaljplaner ska vara tillgänglig digitalt.
  • Det finns en svensk standard som erbjuder ett digitalt överförningsformat för att göra det möjligt att utbyta information mellan IT-system (SS 637040:2916) men den är frivillig att använda.
Källa: Boverket