Varan har lagts till i varukorgen
Debatt

Renoveringsmodell med valfrihet ger trygghet

Elnaz Alizadeh och Stefan Sandberg 3 maj 2018
Uppsalahem
stefan_elna
Elnaz Alizadeh och Stefan Sandberg
Uppsalahem

Flera av Uppsalahems hyresfastigheter står inför en nödvändig och av många önskad renovering. En ganska stor del av Uppsalahems fastigheter är snart 50 år gamla och behöver rustas dels för att vara fortsatt funktionsdugliga och dels för att möta framtida krav. Samtidigt skiljer sig våra hyresgästers förutsättningar, behov och önskemål åt. Därför krävs renoveringsmodeller som ger utrymme för valfrihet för att passa individers olika behov och livssituation.

Det är lätt att förstå att människor blir oroliga när det gäller renoveringar och att det skapar känslor. Samtidigt finns också en förståelse för att renoveringar behöver göras. Av en nyligen genomförd undersökning bland hyresgäster i ett av Uppsalahems områden som byggdes på 60-talet, som Uppsalahem lät analys- och undersökningsföretaget Novus göra, framgår att tre av fyra hyresgäster ser behovet av renoveringar. Det gäller inte minst renovering av ventilation och stammar. Drygt hälften av hyresgästerna efterfrågar dessutom en högre standard på lägenheterna. Samtidigt finns en oro över att hyreshöjningarna ska göra det omöjligt att bo kvar, även om en majoritet av de tillfrågade har förståelse för att en renovering också innebär en höjning av hyran.

Som kommunalt bostadsbolag med uppdrag att ta både affärsmässig hänsyn och ett samhällsansvar är det Uppsalahems uppgift att väga samman olika önskemål. Ambitionen är att skapa förutsättningar för socialt hållbara områden där hyresgäster trivs och känner sig trygga även i framtiden, med fler människor i rörelse, bättre service och trygga bostäder att leva i. Och det ska ske med rimliga hyresnivåer där alla har förutsättningar att bo kvar. Därför har det varit högsta prioritet att ta fram en renoveringsmodell som möter de olika krav som Uppsalahems kunder har.

Ambitionen är att skapa förutsättningar för socialt hållbara områden där hyresgäster trivs och känner sig trygga även i framtiden.

Den renoveringsmodell som Uppsalahem nu inför, Eriksbergsmodellen, ger utrymme för valfrihet som passar de flestas önskemål och boendesituation. För att säkra möjligheten till lägsta möjliga hyresnivå för den enskilda hyresgästen gör Uppsalahem en noggrann utvärdering av renoveringsbehovet i varje fastighet och fastslår därefter en lägsta renoveringsnivå som måste genomföras. Den lägsta nivån kallas baspaketet. Därefter kommer varje fastighet att få ett antal valbara paket som hyresgästen individuellt kan välja efter tycke och plånbok. Det kan gälla exempelvis golv, målning och byte av kök. Eftersom hyressättningen enligt lag ska spegla bostadens standard innebär den här modellen en chans för var och en av våra hyresgäster att själva påverka sin nya hyra.

Det är viktigt att känna sig trygg före och under renoveringsperioden. För att säkerställa att varje hyresgäst känner sig sedd och lyssnad på, har vi ombyggnadssamordnare som hjälper till i processen med de val som ska göras. Ombyggnadssamordnaren kan också erbjuda hjälp för de hyresgäster som ser renoveringen som ett tillfälle att byta bostad för att anpassa boendet till exempelvis en ny fas i livet.

Uppsalahem vill verka för ett Uppsala för alla. Det innebär att det finns en vilja att skapa områden och lägenheter som är attraktiva och trygga för många. Med Eriksbergsmodellen ges möjlighet för hyresgäster i kommande renoveringsområden att känna sig trygga – både under renoveringsperioden och med den nya hyran.

FAKTA Elnaz Alizadeh och Stefan Sandberg

Elnaz Alizadeh (s) är ordförande på Uppsalahem och Stefan Sandberg är vd på Uppsalahem. 

stefan_elna
Elnaz Alizadeh och Stefan Sandberg
Uppsalahem
Bevaka ämnen i artikeln

Renoveringar Bostäder Innemiljö Underhåll
Fackområden

Förvaltning Renovering
Fler nyheter

FAKTA Elnaz Alizadeh och Stefan Sandberg

Elnaz Alizadeh (s) är ordförande på Uppsalahem och Stefan Sandberg är vd på Uppsalahem.