Varan har lagts till i varukorgen

Upprop om belysning och trygghet på Internationella Ljusdagen

Belysning 16 maj 2018
swedish_idl_logo_color-2
Belysningsfrågan hanteras ofta bristfälligt i dagens samhällsplanering och i stället prioriteras kortsiktiga kostnadsbesparingar, skriver flera branschorganisationer i ett upprop. Foto: Belysningsbranschen.
Idag arrangerar UNESCO den Internationella Ljusdagen för första gången. I samband med detta görs ett upprop till landets beslutsfattare om hur belysningen på olika sätt kan bidra till att skapa större trygghet i samhället.

UNESCO ordnar en internationell Ljusdag för är att sätta fokus runt om i världen på belysningen och dess betydelse för till exempel forskning, kultur, hållbarhet och samhällsutvecklingen i stort. 

Bygga utemiljöer som bidrar till trygghet

Branschorganisationerna Belysningsbranschen och Svensk Ljusdesigner samt flera intressenter föreslår i ett upprop en nationell översyn av hur landets kommuner ska kunna bygga sina utemiljöer för att skapa en större trygghet.

Det är mot bakgrund av BRÅs senaste nationella trygghetsundersökning som de valt att sätta fokus på trygghets- och jämställdhetsfrågorna. Mätningen visar att många upplever en otrygghet utomhus sent på kvällen och att otryggheten är ojämnt fördelad.

Trettio procent av alla kvinnor känner sig mycket eller ganska otrygga och tolv procent avstår från att gå ut på kvällstid. I socialt utsatta områden känner sig mer än hälften av kvinnorna som bor där mycket eller ganska otrygga.

Belysningsfrågan hanteras ofta bristfälligt

I uppropet tas det upp att belysningsfrågan ofta hanteras bristfälligt i dagens samhällsplanering och att kortsiktiga kostnadsbesparingar í stället prioriteras.

Med kunskap om arkitektur, ljusdesign, socialantropologi och ny teknik kan offentliga miljöer utformas på ett mer energieffektivt, medvetet, trygghetsskapande och ekonomiskt försvarbart sätt, anser intressenterna.

”Det finns en stor underutnyttjad potential i kunskap om hur upplevd trygghet och hållbarhet kan öka genom väl gestaltade miljöer som fungerar även när det är mörkt ute”.

Frukostmöte på Ljusdagen i riksdagen

Den internationella Ljusdagen uppmärksammas även idag i riksdagen. Där har riksdagsledamöterna Emma Hult (MP) och Ola Johansson (C) bjudit in till ett frukostmöte för att diskutera belysnings- och ljusplaneringsrelaterade möjligheter för att göra offentliga miljöer tryggare.

 

FAKTA De har skrivit på uppropet:

Branschorganisation Belysnings-
branschen
.

Ljusarkitekterna, en arbetsgrupp inom Sveriges Arkitekter.

Svensk Ljusdesigner – branschorganisation som verkar för erkännandet av ljusdesigner som yrkesgrupp.

IALD Sweden/Nordic – internationell organisation for ljusdesigner - IALD ingår i styrgruppen globalt för Internationella Ljusdagen

Jönköping University – School of Engineering - Avdelningen Bygg och belysning.

Källa: Belysningsbranschen.
Bevaka ämnen i artikeln

Belysning Hållbarhet Säkerhet- och larmsystem
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA De har skrivit på uppropet:

Branschorganisation Belysnings-
branschen
.

Ljusarkitekterna, en arbetsgrupp inom Sveriges Arkitekter.

Svensk Ljusdesigner – branschorganisation som verkar för erkännandet av ljusdesigner som yrkesgrupp.

IALD Sweden/Nordic – internationell organisation for ljusdesigner - IALD ingår i styrgruppen globalt för Internationella Ljusdagen

Jönköping University – School of Engineering - Avdelningen Bygg och belysning.

Källa: Belysningsbranschen.