Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Två miljökvalitetsmål nås till 2020
Hållbarhet 2 maj 2018
Miljö, utemiljö, Brunnsvik, miljökvalitetsmål, Naturvårdsverket
Flera åtgärder krävs för att Sverige ska uppnå miljökvalitetsmålen. Foto: Maria Groth
Bara 2 av 16 miljömål beräknas nås till 2020 enligt Naturvårdsverket. Myndighetens bedömning är att stora insatser behövs i Sverige och internationellt för att resten ska kunna uppfyllas.
I sin rapport "Årlig uppföljning av Sveriges nationella miljömål 2018" konstaterar Naturvårdsverket att två miljömål kommer att nås till år 2020. Redan 2016 rapporterade Svensk Byggtjänst att Naturvårdsverket bedömde att endast två stycken mål skulle uppnås till det året.

Fortsätt läsa – starta din prenumeration!

För 6 190 kr/år (ex. moms) får du obegränsad tillgång
till allt vårt digitala innehåll. Varje dag uppdateras nyheter
om lagar, regler, hållbarhet och ny teknik – i ett flöde som
du själv kan styra.


Prova kostnadsfritt i 14 dagar.

FAKTA Det är miljökvalitetsmålen

 • Begränsad klimatpåverkan
 • Frisk luft
 • Bara naturlig försurning
 • Giftfri miljö
 • Skyddande ozonskikt
 • Säker strålmiljö
 • Ingen övergödning
 • Levande sjöar och vattendrag
 • Grundvatten av god kvalitet
 • Hav i balans samt levande kust och skärgård
 • Myllrande våtmarker
 • Levande skogar
 • Ett rikt odlingslandskap
 • Storslagen fjällmiljö
 • God bebyggd miljö
 • Ett rikt växt- och djurliv
Källa: Naturvårdsverket
Bevaka ämnen i artikeln

Hållbarhet Miljö Samhällsplanering
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Det är miljökvalitetsmålen

 • Begränsad klimatpåverkan
 • Frisk luft
 • Bara naturlig försurning
 • Giftfri miljö
 • Skyddande ozonskikt
 • Säker strålmiljö
 • Ingen övergödning
 • Levande sjöar och vattendrag
 • Grundvatten av god kvalitet
 • Hav i balans samt levande kust och skärgård
 • Myllrande våtmarker
 • Levande skogar
 • Ett rikt odlingslandskap
 • Storslagen fjällmiljö
 • God bebyggd miljö
 • Ett rikt växt- och djurliv
Källa: Naturvårdsverket