Varan har lagts till i varukorgen
Trafikverket testar aktiva farthinder
Teknik 14 maj 2018
aktivt-farthinder
På E65 i Ystad provar Trafikverket nu ett så kallat aktivt farthinder. Åren 2019 och 2020 ska fler placeras ut i Sverige. Foto: Trafikverket/Frida Vilhelmson
Nu ska även myndigheten prova aktiva farthinder på en statlig väg. På väg E65 i Ystad har ett sådant hinder nu installerats. Testerna ska pågå i fem år.

Ett aktivt farthinder är rörligt och sänker sig några centimeter ner i vägen om ett fordon ska passera det i för hög hastighet. Om ett fordon kör i rätt hastighet ska man inte märka av hindret.

Redan 2014 skrev Omvärldsbevakning om tekniken, som då infördes vid betalstationerna på Öresundsbron.

Sedan dess har den spridit sig och kommunerna Malmö, Linköping och Uppsala har testat aktiva farthinder med bra resultat, konstaterar Trafikverket. Enligt dessa har farthindren lett till lägre medelhastigheter, lägre bullernivåer och att fler fordon lämnar företräde till gående vid övergångsställen.

Tungt trafikerad väg

Platsen som Trafikverket valt att genomföra testet på är E65 i Ystad, på en punkt där den är starkt trafikerad med bland annat tung trafik till och från hamnen, samtidigt som många fotgängare korsar vägen. Ur arbetsmiljösynpunkt bedöms inte heller platsen vara lämplig för traditionella farthinder.

Det aktiva farthindret ska testas under fem års tid. Under 2019 och 2020 ska Trafikverket placera två liknande farthinder på två platser i Sverige.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Teknik Vägar och gator
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial