Varan har lagts till i varukorgen
Tips hur du statusbedömer fastigheten
Bostäder 30 maj 2018
bostadsfastighet-i-tegel_hakan-bewert
Skriften Statusbedömning av fastigheter ger hjälp hur man bedömer och prioriterar underhållsbehov på ett enhetligt sätt. Foto: Håkan Bewert
För att öka kunskapen om byggnadsbeståndets underhållsbehov, göra det lättare att prioritera och för att kunna skapa en underhållsplan behövs en statusbedömning. I en skrift från Offentliga fastigheter finns tips på hur man gör bedömningen.

Skriften, Statusbedömning av fastigheter, är tänkt att fungera som stöd för den som fattar beslut om att in­föra eller utreda möjligheten att tillämpa en modell för statusbedömning. Den ska också fungera som en introduktion i ämnet till de som involveras i arbetet.

Modell för statusbedömningar

I skriften beskrivs en metodik för hur statusbedömningar kan göras på ett enhetligt sätt. Den beskriver även de ställningstaganden och beslut som behövs för att nå önskat resultat inklusive förståelse för vad de olika besluten får för konsekvenser. Ett antal inspirerande exempel redovisas.

Norsk standard

Metodiken utgår från en norsk standard som använts under flera år. Med metodiken som grund kan man genomföra statusbedömningar på ett enhetligt sätt och man får en god kvalitet som gör det möjligt att jämföra olika byggnadsobjekt.

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Hållbarhet Renoveringar Underhåll
Fackområden

Förvaltning Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter