Varan har lagts till i varukorgen
Tågstationer blir statliga byggnadsminnen
Lokaler 9 maj 2018
faglavik_station
Fyra historiska järnvägsmiljöer har förklarats som statliga byggnadsminnen. Fåglavik station är en av dom. Foto: Olof Lagerkvist
Regeringen har klassat fyra historiska järnvägsstationer som statliga byggnadsminnen efter förslag från Riksantikvarieämbetet. Det är Ornäs, Landeryds och Fåglaviks stationer samt banvaktsstugan i Pessinajokk.

Trafikverket har sålt, rivit och eldat upp ett stort antal järnvägsrelaterade byggnader. Bakgrunden är ett regeringsbeslut om att staten ska göra sig av med alla byggnader som inte behövs i järnvägstrafiken. Totalt i landet har det handlat om drygt 1 000 byggnader, alltifrån små bodar och jordkällare till stationshus och stora godsmagasin. Nu blir fyra historiska järnvägsmiljöer förklarade som statliga byggnadsminnen.

– De stationsbyggnader vi nu prioriterar och alldeles särskilt skyddar för framtida generationer är en del av vårt kulturarv. De berättar mycket om oss människor, vårt lands utveckling och fortsatta utmaningar, säger kulturminister Alice Bah Kuhnke i ett pressmeddelande.

Ornäs station i Borlänge kommun, Dalarnas län

Stationen färdigställdes i samband med att delsträckan på Bergslagens Järnväg invigdes vid årsskiftet 1875/1876. Stationshusets planlösning är i alla väsentliga delar bevarad liksom detaljer av inredningen, till exempel den tidstypiska inredningen i väntsalen. Stationshuset är ett välbevarat exempel på de mindre stationshus som uppfördes i ett stort antal på de enskilda bansträckorna. Denna stationstyp är idag sällsynt, då många liknande stationer rivits, sålts eller förändrats. Sammantaget har hela stationsmiljön ett högt kulturhistoriskt värde.

Landeryds station i Hylte kommun, Hallands län

Byggnaden har ett stort symbolvärde och samhällshistoriskt värde, då järnvägens framdragande med uppförandet av stationsbyggnaden 1906 har haft stor betydelse för samhällets utveckling i Landeryd. Stationsområdet med stationshus och de andra byggnader som byggdes för järnvägens behov är ett välbevarat minnesmärke över hur järnvägen förvandlar en liten by till ett stationssamhälle. Stationsmiljön i Landeryd har ett högt kulturhistoriskt värde.

Fåglaviks station i Herrljunga kommun, Västra Götalands län

Fåglaviks stationshus som är byggt 1858 är det enda bevarade av en tidig stationshustyp som ritades av SJ:s arkitektkontor. Dessa typhus byggdes efter den första stambanan genom Sverige. I Fåglavik finns hela stationsmiljön kvar med stationshus, uthus, jordkällare och trädgård. Byggnaderna är till största delen välbevarade. Anläggandet av stationen i Fåglavik hade stor betydelse för uppväxten av samhället under senare delen av 1800-talet.

Pessinajokks banvaktsstuga i Kiruna kommun, Norrbottens län

Banvaktsstugan byggdes utefter Malmbanan 1898. Malmbanan har haft stor betydelse för malmbrytningen i Norrbotten och Sveriges industriella utveckling under 1900-talet. Bebyggelsen är utformad enligt typritningar av SJ:s chefsarkitekt Folke Zettervall.

Det finns även en ladugård bevarad vid Pessinajokks banvaktarstuga som har den ursprungliga färgsättningen, medan de flesta andra idag är helt rödmålade efter en renovering på 1930-1940-talen. Byggnaderna och livet längs Malmbanan utgör en viktig del av dess berättelse samt kulturhistoriska värde.

OM Statliga byggnadsminnen

Frågan om en byggnad ska förklaras för statligt byggnadsminne prövas av regeringen efter en framställning från Riksantikvarieämbetet. När en byggnad har förklarats för statligt byggnadsminne ska Riksantikvarieämbetet genom skyddsbestämmelser ange på vilket sätt byggnadsminnet ska vårdas och underhållas och i vilka avseenden det inte får ändras. De statliga byggnadsminnena förvaltas av flera olika myndigheter. Tillsynsansvaret ligger hos Riksantikvarieämbetet.

Källa: Länsstyrelsen Hallands län

Bevaka ämnen i artikeln

Lokaler
Fackområden

Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter

OM Statliga byggnadsminnen

Frågan om en byggnad ska förklaras för statligt byggnadsminne prövas av regeringen efter en framställning från Riksantikvarieämbetet. När en byggnad har förklarats för statligt byggnadsminne ska Riksantikvarieämbetet genom skyddsbestämmelser ange på vilket sätt byggnadsminnet ska vårdas och underhållas och i vilka avseenden det inte får ändras. De statliga byggnadsminnena förvaltas av flera olika myndigheter. Tillsynsansvaret ligger hos Riksantikvarieämbetet.

Källa: Länsstyrelsen Hallands län