Varan har lagts till i varukorgen

Södra Station vann ROT-priset 2018

Arkitektur 31 maj 2018
huvudbild2_sodra_station
Södra Station byggdes i slutet av 1980-talet. Foto: Annelie Björling
Det blev Södra Station som kammade hem segern i 2018 års upplaga av ROT-priset. Stockholms Byggmästareförening står bakom priset som främjar ombyggnation i Stockholm.

Fastigheten kv Stadens Dike 7 byggdes i slutet av 1980-talet. Byggnaden har fasader som präglats av den tidens rådande formideal, postmodernismen, med tydliga inslag av klassiska element.

Målet för upprustningen av Södra Station var att få till ett fint publikt rum, samt moderna och flexibla kontorsytor som uppfyller dagens standard och behov.

Två större ombyggnadsåtgärder har genomförts: ny kontorsyta på varje våningsplan för att knyta ihop de olika kontorssidorna samt överdäckning av galleriet för att separera det publika rummet från kontorsytorna och därmed hantera klimat- och miljöaspekterna. Förutom moderniserad ventilationsanläggning med miljöanpassad styrning gjordes även allmänbelysningen om och är LED-baserad. Tack vare ombyggnaden aktiverades också Södra Stations västra sida.

Beställare är Fastighetsbolaget Stettin AB. Renoveringen utfördes av GWSK Arkitekter AB och entreprenören FSG Entreprenad AB.

"Vi är mycket stolta och glada över att ha mottagit ROT-priset 2018" skriver Stettin AB i en kommentar på sin hemsida.

Rimliga kostnader och eleganta lösningar

ROT-prisjuryns motivering:

"Södra Stationshuset med sina multifunktionella ytor för kontor, kommersiella lokaler och pendeltågsstation samt dess placering ovanpå stambanan har varit projektets utmaning. Detta har på ett förtjänstfullt sätt och till rimliga kostnader hanterats genom tekniskt och rumsligt eleganta lösningar.

Resultatet är en ekonomiskt hållbar och flexibel byggnad med god lokaleffektivitet, bevarad rymd och bibehållande av dess arkitektoniska särprägel.

Genom en ny överdäckning i ljusgården samt nya bjälklag mellan befintliga huskroppar har nya samband och entréförhållanden tillskapats. Resultatet är en ekonomiskt hållbar och flexibel byggnad med god lokaleffektivitet, bevarad rymd och bibehållande av dess arkitektoniska särprägel.

Projektet har under hela byggtiden prioriterat arbetsmiljö samt bygg- och personsäkerhet."

Hedersomnämnande till Gustaf Vasa kyrka

2018 års ROT-prisjury delade också ut ett hedersomnämnande till Gustaf Vasa kyrka med motiveringen:

"Ett särskilt gott exempel på hur en genomgripande renovering kan föra in ny teknik och nya funktioner i en historiskt känslig miljö och samtidigt ta stor hänsyn till dess förutsättningar och särart."

FAKTA Jury Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2018

 • Anna-Greta Leijon, ordförande, f.d. Skansenchef
 • Jan Wejdmark, Newsec
 • Anders Larsson, Thetis AB
 • Annika Lennman, Nyréns Arkitektkontor AB samt vinnare av ROT-priset 2017.

Övriga nominerade bidrag till ROT-priset 2018:

 • Bloms hus
 • Trollhättan 33
 • Kv Vallgossen 14
 • Gustaf Vasa kyrka.
OM ROT-priset

Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris är ett årligt pris som tillkommit för att främja ombyggnation i Stockholm. Priset delades ut första gången 1992 och ges till den beställare, byggentreprenör och arkitekt som bäst tillvaratagit byggnadens särdrag och kvaliteter och/eller gett fastigheten en ny användning på ett elegant sätt.

Källa: http://stockholmsbf.se/
Bevaka ämnen i artikeln

Arkitektur Renoveringar Hållbarhet Lokaler Miljö
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Jury Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2018

 • Anna-Greta Leijon, ordförande, f.d. Skansenchef
 • Jan Wejdmark, Newsec
 • Anders Larsson, Thetis AB
 • Annika Lennman, Nyréns Arkitektkontor AB samt vinnare av ROT-priset 2017.

Övriga nominerade bidrag till ROT-priset 2018:

 • Bloms hus
 • Trollhättan 33
 • Kv Vallgossen 14
 • Gustaf Vasa kyrka.
OM ROT-priset

Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris är ett årligt pris som tillkommit för att främja ombyggnation i Stockholm. Priset delades ut första gången 1992 och ges till den beställare, byggentreprenör och arkitekt som bäst tillvaratagit byggnadens särdrag och kvaliteter och/eller gett fastigheten en ny användning på ett elegant sätt.

Källa: http://stockholmsbf.se/