Varan har lagts till i varukorgen
Slarv och tidspress orsak till majoritet av elolyckor
Arbetsmiljö 21 maj 2018
elektriker
De flesta av elolyckor bland yrkespersoner har rapporterats in inom verksamheterna Industrier och Elnät, visar Elsäkerhetsverkets nya elolycksfallsrapport. Foto: Tobias Sterner
Tre fjärdedelar av de elolyckor som sker i arbetet beror på tidspress och på att rutiner inte följs. Den absolut vanligaste typen av elolycka är strömgenomgång. Det visar Elsäkerhetsverkets nya elolycksfallsrapport.

Elolycksfallsrapporten för 2017, som nyligen publicerades, innehåller en fördjupad undersökning om elolyckor bland yrkespersoner.

Förutom den statistik som Elsäkerhetsverkets rapporterar varje år, innehåller Elolycksfallsrapporten en jämförelse mellan en undersökning som gjordes 2005 om elektrikers elolyckor och en motsvarande undersökning som gjorts 2017. Sammanlagt 400 fackligt anslutna elektriker deltog i undersökningen.

Fler anmäler elolyckor idag

Rapporten visar bland annat att allt fler är benägna att anmäla en elolycka än tidigare. Av de som drabbats av elolycka anmälde 71 procent det till sin arbetsgivare 2017 jämfört med endast 16 procent 2005. En ökad kunskap om elolycksfall och dess konsekvenser kan vara en av orsakerna till att de som arbetar med el blivit bättre på att anmäla olyckor och allvarliga tillbud.

Slarv, stress och missförstånd

Minst 74 procent av elolyckorna hos de som arbetar med el beror på arbetsfel, så som brister i rutiner eller efterlevandet av dem, visar rapporten. Den vanligaste orsaken till att man inte följer rutiner är slarv, 63 procent, näst vanligast är stress, 21 procent. Även tidspress och missförstånd uppges i undersökningen som orsak.

Inte gjort nödvändiga riskanalyser

Brister i rutiner kan till exempel vara att man inte gjort en kontroll av spänningslösheten, inte frånkopplat, har gjort en felaktig frånkoppling eller inte vidtagit de nödvändiga skyddsåtgärderna. Vanligt är också att man inte gjort riskanalys och att man inte gjort rutinen "bryt och lås".

Många allvarliga elolyckor sker som hade kunnat undvikas, menar man på Elsäkerhetsverket.

Jennie Andersson, teknisk expert vid Elsäkerhetsverket som lett arbetet med rapporten, menar att det är mycket viktigt att fortsätta arbeta med säkerhetskultur och beteenden. Här har arbetsgivarna en fortsatt utmaning i att förbättra sitt elsäkerhetsledarskap och arbetstagarna har ett ansvar att följa arbetsgivarnas rutiner.

Undersökningarna visar några positiva trender. Elolycksfallen bland unga som arbetar med el, 18-29 år, har nästan halverats de senaste 12 åren. Dock är det fortfarande unga som är den kategori som skadar sig oftast.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Arbetsmiljö Elinstallation Säkerhet- och larmsystem
Fackområden

El & Tele Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial