Varan har lagts till i varukorgen

Nu går det att söka stöd för läkemedelsrening

Finansiering 29 maj 2018
lakemedelsrening_
Tekniska verken i Linköping är ett av de första kommunala bolagen som installerat tekniken för läkemedelsrening i ett fullskaligt avloppsreningsverk. Foto: Tobias Sterner
Naturvårdsverket tar nu emot ansökningar för de som vill ha medfinansiering för att installera teknik för läkemedelsrening i avloppsreningsverk. I år finns 45 miljoner kronor att söka.

Målet med bidraget är att få fler att installera teknik i avloppsreningsverk som bidrar till att rena avloppsvatten från läkemedelsrester. Därför har regeringen gett Naturvårdsverket i uppdrag att dela ut bidraget.

Fram till den 16 september i år kan kommuner, kommunala bolag eller kommunalförbund söka stöd till investeringar i teknik för läkemedelsrening eller för att bekosta ett förstudieprojekt.

Kan stå för 90 procent

De två typerna av projekt, investeringsprojekt och förstudieprojekt har olika kriterier. Den senare har en projekttid på max 12 månader.

För investeringsprojekt är projekttiden upp till tre år. Det inkluderar då förstudie, upphandling, genomförande av entreprenad, driftsättning och utvärdering.

Förordningen 2018:495 reglerar stödet, som under 2018 är satt till 45 miljoner kronor. Högst 90 procent av kostnaden, för åtgärder som är bidragsberättigande, kan stödet täcka.

Tar hänsyn till effekt

Naturvårdsverket bedömer ansökningarna och tar då hänsyn till ett antal kriterier. Bland annat vilken effekt åtgärderna kan ha på andra miljökvalitetsmål, miljönyttan som installationen har på vattenmiljön, att planen för finansiering av installation och drift är realistiska och att det finns en kommunikationsplan för att erfarenheterna från projektet sprids.

Enlig Naturvårdsverket kommer inte bidrag ges för åtgärder som måste göras enligt lag eller annan författning.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Finansiering Hållbarhet Vatten och avlopp
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial