Varan har lagts till i varukorgen
Mall ger vägledning vid partnering
Samverkan 2 maj 2018
partnering_webb
Förhoppningen är att kontraktsmallen kan bidra till mer enhetligt genomförande av partnering. Foto: Mostphotos
Det ska bli smidigare att jobba i partnering, hoppas Byggherrarna. Därför har organisationen nu tagit fram en särskild kontraktsmall för samverkansformen.

Nyligen lanserades en kontraktsmall för partnering på totalentreprenad, även kallat samverkansentreprenad eller entreprenad med utökad samverkan. Det är organisationen Byggherrarna som upprättat mallen.

Målet är att sprida kunskap och skapa enhetlighet kring hur partnering bör se ut i byggprojekt. Till målgruppen hör både erfarna och oerfarna byggherrar.

Tanken är att kontraktsmallen ska ge en stadig grund i form av regler om ansvar och ersättning. Däremot krävs egna anpassningar till det enskilda kontraktet och de förutsättningar som gäller för projektet. Saker som till exempel ersättningsregler, bonusmodeller och bemanning måste användaren definiera själv.

Samarbete med advokatfirma

Kontraktsmallen är gjord i samarbete med en advokatfirma och utgår från en lång rad av kontrakt som upprättats mellan byggherrar och entreprenörer. Till mallen hör även en tillämpningsföreskrift. Avsikten är att tillämpningsföreskriften ska läsas parallellt med mallen så att innehållet tolkas rätt.

Partnering är inte någon entreprenadrättslig upphandlingsform eller entreprenadform. Däremot är det en samverkansform där exempelvis entreprenör och byggherre på ett strukturerat sätt kan samverka för att genomföra ett projekt.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Samverkan Upphandling Projektering
Fackområden

Husbyggnad
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial