Varan har lagts till i varukorgen
Bussterminal i berg får byggas vid Slussen
Juridik 23 maj 2018
bussterminal
Byggstart för bussterminalen beräknas till 2019. Kostnaden för den beräknas till cirka 1,43 miljarder kronor (2014). Illustration: LINK arkitektur
Det finns inga hinder för att påbörja byggandet av en bussterminal i berget vid Slussen i Stockholm. Det står klart efter att mark- och miljööverdomstolen inte valt att ta upp det överklagade fallet.

I början av maj valde domstolen vid Svea hovrätt att inte ge prövningstillstånd till de överklagande som kommit in gällande detaljplanen för bussterminalen. Flera fastighetsägare hade överklagat mark- och miljödomstolens beslut att avslå de överklaganden som gjorts för detaljplanen.

Enligt de fastighetsägare och föreningar som överklagade detaljplanen var bussterminalen inte lämplig att bygga, bland annat på grund av påstådda brand- och säkerhetsrisker och att egendomsskyddet skulle kränkas.

Inga skäl

Enligt mark- och miljööverdomstolen finns det inga skäl till att ge prövningstillstånd till de som har överklagat domen. Detta ska ges om det finns tvivel på att det beslut som mark- och miljödomstolen gjort är riktigt.

Sådana skäl fanns alltså inte för detaljplanen för bussterminalen i Katarinaberget. Enligt planen ska den vara klar för att ta emot busstrafik under år 2023. Det ska finnas 17 hållplatser för avgående bussar och plats för sex ankommande.

Jämfört med den tidigare bussterminalen ska kapaciteten i den nya vara mindre, det då tunnelbanan planeras att byggas ut till Nacka under de närmaste åren.

OM Slussen

En knutpunkt i Stockholm som byggs om. Förutom att nya vägar byggs, byts även va-systemet ut. Slussarna görs om för att kunna minska risken för översvämningar i Mälardalen och Stockholm.

Stockholm stads mål är att platsen fortsatt ska vara viktig för trafikanter men även få mer parkmiljöer, kontorsbyggnader och utökad plats för kollektivtrafik, gående och cyklister.

Budgeten som bestämdes 2015 är 12 miljarder kronor.

Källa: Stockholm stad
Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Juridik Vägar och gator
Fackområden

Anläggning
Mer i ämnet

Fler nyheter

OM Slussen

En knutpunkt i Stockholm som byggs om. Förutom att nya vägar byggs, byts även va-systemet ut. Slussarna görs om för att kunna minska risken för översvämningar i Mälardalen och Stockholm.

Stockholm stads mål är att platsen fortsatt ska vara viktig för trafikanter men även få mer parkmiljöer, kontorsbyggnader och utökad plats för kollektivtrafik, gående och cyklister.

Budgeten som bestämdes 2015 är 12 miljarder kronor.

Källa: Stockholm stad
Fördjupningsmaterial