Varan har lagts till i varukorgen

Vägledning för underhåll av solcellsanläggningar

Elproduktion 20 jun 2018
solpanel_tvatt
Underhåll och regelbunden tillsyn ökar hållbarheten på solpanelerna och minskar risken för avbrott och driftstörningar. Foto: CoCreatr
Solcellsanläggningar behöver underhåll. Arbetet med att sätta samman en vägledning för skötsel och underhåll av solcellsanläggningar har nu kommit så långt att ett förslag är ute på remiss.

Vad för slags underhåll behöver en solcellsanläggning? En solcellsanläggning behöver en besiktning emellanåt, förutom att rengöra glaset regelbundet och hålla undan vegetation som kan skugga.

Solpaneler med infästningar, genomföringar och annat måste nästan alltid placeras i utsatta lägen. Underhåll och regelbunden tillsyn ökar hållbarheten på solpanelerna och minskar risken för avbrott och driftstörningar.

Synpunkter på remissen om skötsel och underhåll av solcellsanläggningar kan lämnas till den 25 juni till SEK Svensk Elstandard.

Både europeisk och svensk standard

Projektet drivs internationellt i IEC, den internationella organisationen för standardisering på elområdet. Resultatet är tänkt att bli både en europeisk och svensk standard. På det sättet finns det ett gemensamt dokument som alla kan hänvisa till, till exempel vid upphandling av underhåll eller vid avtal om tillträde till anläggningen.

Den planerade internationella standarden, IEC 62446-2, Photovoltaic (PV) systems – Requirements for testing, documentation and maintenance" är den andra delen av två. Den första handlar om dokumentation och provning före idrifttagning och fastställdes för två år sedan som svensk standard med beteckningen SS-EN 62446-1.  

Bevaka ämnen i artikeln

Elproduktion Energi Underhåll
Fackområden

El & Tele Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter