Varan har lagts till i varukorgen
Debatt

Tillämpningen av CoClass tar fart – och miljarder kan frigöras

Jan-Olof Edgar 7 jun 2018
Produktchef AMA
Enligt undersökningar från Svensk Byggtjänst kan bygg- och förvaltningssektorn årligen spara – eller frigöra - 60 miljarder kronor genom bättre kommunikation.
jan-olof-edgar
Jan-Olof Edgar
Produktchef AMA

Enligt undersökningar från Svensk Byggtjänst kan bygg- och förvaltningssektorn årligen spara – eller frigöra - 60 miljarder kronor genom bättre kommunikation. Det är en stor summa som räcker till massor av fler bostäder, sjukhus, skolor, infrastruktur och annan angelägen bebyggelse i samhället.

CoClass är ett nytt effektivt gemensamt språk för hela byggsektorn, som till stor del kan möjliggöra en sådan positiv utveckling.
CoClass bygger på ett klassifikationssystem som är digitalt och gäller all byggd miljö genom hela processen från idé till rivning. Systemet har utvecklats i det branschgemensamma projektet BSAB 2.0 och CoClass hanteras och distribueras av Svensk Byggtjänst.

Nu tar tillämpningen av CoClass fart. En rad företag och organisationer, främst beställare, börjar nu införa CoClass i sin tillgångsförvaltning. Så småningom kommer de att ställa krav på informationsleveranser baserade på CoClass från byggprojekten. Nya begrepp som "AIM" (Asset Information Management) och "PIM" (Projekt Information Management) börjar sprida sig i branschen.

Inom BIM och den digitala utvecklingen i byggprocessen börjar vi närma oss ett "dragande flöde", där de som ska använda informationen ställer krav på informationsleveransen genom en leveransspecifikation. CoClass en stor hjälp detta sammanhang, eftersom systemet har drygt sjuhundra namngivna egenskaper, inklusive definition, som kan knytas till de informationsbärande digitala objekten. Flera projekt inom Smart Built Environment, exempelvis Produkt- och miljödata produktion och Produkt- och miljödata förvaltning, jobbar med till att identifiera vilken information som är relevant.

I förlängningen kan detta bli ett byggsektorns "pricerunner".

Dessutom pågår ett pilotprojekt där man kartlägger informationen gällande ett badrums livscykelprocess. Här simuleras hela processen, från tidiga skeden och rumsfunktionsprogram till val och montering av enskilda byggprodukter. Bland annat testas samband mellan komponenter i CoClass och det europeiska varuklassifikationssystemet ETIM. Ett huvudsyfte med ETIM är att strukturerat beskriva en produkts egenskaper, på ett språkoberoende och relevant sätt utifrån den specifika produktklassen. ETIM-modellen är en standard för egenskapsdefinitioner för varor. Arbete genomförs även för ökade möjligheter att identifiera byggvaror med unika GTIN (Global Trade Item Number). Inom kort blir det möjligt att hitta de varor vars egenskaper matchar de kravställda egenskaperna som CoClass bidrar med. I förlängningen kan detta bli ett byggsektorns "pricerunner".

Under nästan 25 år har jag jobbat med att införa BIM i byggprocessen. I takt med att vi fått nya kunskaper och insikter, har nya utmaningar dykt upp. Men med all utveckling som samtidigt växer sig allt starkare i branschen är jag mycket hoppfull. Snart har vi – i alla fall i teorin - löst de flesta hindren och utmaningarna. Nu gäller det "bara" att införa och använda resultaten från alla utvecklingsprojekt. Här måste branschen gemensamt etablera en svensk praxis.

OM

Jan-Olof Edgar är produktchef för AMA-redaktionen på Svensk Byggtjänst.

jan-olof-edgar
Jan-Olof Edgar
Produktchef AMA
Bevaka ämnen i artikeln

Bestämmelser Konstruktion Produktion Samverkan Teknik
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Fler debattartiklar

Fler nyheter

OM

Jan-Olof Edgar är produktchef för AMA-redaktionen på Svensk Byggtjänst.