Varan har lagts till i varukorgen
Tekniktävling för nya ventilationslösningar
Ventilation 25 jun 2018
Kök
Det kan vara svårt att öppna dörrar och fönster, i nya täta bostäder, då man forcerar luftflödet i spiskåpan. Foto: Michael Erhardsson
I lufttäta energieffektiva flerbostadshus är det ofta svårt att få in ersättningsluft då luftflödet i spiskåpan eller spisfläkten forceras, vilket ger ett stort undertryck i lägenheten. Nu söker BeBo testobjekt till en tekniktävling som syftar till att få fram nya produkter och system.

Under flera år har Per Kempe, genom djupintervjuer och workshops, samlat in branschens erfarenheter om olika ventilationsutmaningar som finns i energieffektiva bostäder. En av utmaningarna handlar om problematiken om att få in ersättningsluft när man forcerar luftflödet i spiskåpan eller spisfläkten.

– Nu har vi tagit ett steg fram i projektet. Vi håller just nu på att skriva en ansökan till Energimyndigheten för att få pengar till en tekniktävling och för att utvärdera några provinstallationer, berättar Per Kempe, Projektengagemang och en av de ansvariga i BeBo-projektet.

Experter och testobjekt sökes

Per Kempe Per Kempe, Projektengagemang

Tävlingen syftar till att ta fram och testa nya produkter och system för ersättningsluft. Ett system som ska begränsa undertrycket som kan uppstå om ersättningsluften inte kommer in och som kan få dörrarna i bostaden svåröppnade. En situation som kan bli mycket allvarlig vid exempelvis en brand.

– Nu letar vi testobjekt och personer till projektets expertgrupp, berättar Per Kempe.

Tanken är att provinstallation ska ske under hösten/vintern 2019/2020 i några enstaka lufttäta lägenheter och att fullskaletester ska påbörjas ett år senare.

Lösning med volymkåpa ej längre hållbart

En lösning för att undvika problemet med undertryck har varit att installera en volymkåpa, då den har haft en hög osuppfångning vid ett lågt flöde.

– Den lösningen är dock inte längre hållbar, menar Per Kempe.

Orsaken till det är den nya standarden för spiskåpor SS-EN 13141-3:2017, som började gälla i juni förra året. Den nya standarden är mer verklighetsnära än tidigare och ställer krav på att ett stördon, som simulerar en person som rör sig framför spisen, ska finnas med då prestandan hos en kåpa mäts.

– Stördonen gör att volymkåporna kräver betydligt högre luftflöden än tidigare och då får de behov av ersättningsluft i byggnader med hög lufttäthet.

Läs mer om detta i rapporten "Ersättningsluft vid forcering av spiskåpor/fläktar", se länken till höger.

FAKTA Mer om projektet

Projektet genomförs inom BeBo, Energimyndighetens och Byggherrarnas beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus, och heter "Ventilationslösningar för ersättningsluft vid spiskåpeforcering – Teknikupphandling".

För den som vill veta mer om problematiken med ersättningsluft vid forcering av spiskåpor/fläktar finns det en rapport där Per Kempe har sammanfattat branschens erfarenheter, se länken nedan.

Rapporten är en bilaga till förstudien "Designguide Ventilation i energieffektiva flerbostadshus". Förstudien innehåller även bilagan/rapporten "Tilluftsystem i lägenheter – ljud från tilluftsdon", vilket är en sammanfattning av branschens erfarenheter om att installationsljuden framträder mer i välisolerade energieffektiva byggnader, se länkarna nedan.

Bevaka ämnen i artikeln

Ventilation Forskning Teknik Projektering Bostäder Brand
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Mer om projektet

Projektet genomförs inom BeBo, Energimyndighetens och Byggherrarnas beställargrupp för energieffektiva flerbostadshus, och heter "Ventilationslösningar för ersättningsluft vid spiskåpeforcering – Teknikupphandling".

För den som vill veta mer om problematiken med ersättningsluft vid forcering av spiskåpor/fläktar finns det en rapport där Per Kempe har sammanfattat branschens erfarenheter, se länken nedan.

Rapporten är en bilaga till förstudien "Designguide Ventilation i energieffektiva flerbostadshus". Förstudien innehåller även bilagan/rapporten "Tilluftsystem i lägenheter – ljud från tilluftsdon", vilket är en sammanfattning av branschens erfarenheter om att installationsljuden framträder mer i välisolerade energieffektiva byggnader, se länkarna nedan.