Varan har lagts till i varukorgen

Ett helt förnybart elsystem behövs i Sverige

Elproduktion 27 jun 2018
solpaneler
Utbyggnaden av förnybar elproduktion är hög idag och mer än tillräcklig för att tillgodose behoven. Men om 10 till 15 år kan utbyggnadstakten behöva tredubblas, skriver Energimyndigheten i en ny rapport. Foto: Tobias Sterner
Förutsättningarna är mycket goda för ett 100 procent förnybart elsystem i Sverige, som både är kostnadseffektivt och har en hög grad av försörjningstrygghet. Detta konstaterar Energimyndigheten i en ny rapport.

För att lyckas skapa ett 100 procent förnybart elsystem krävs mer långsiktiga spelregler och tillståndsprocesser, samt en öppenhet för nya affärsmöjligheter. Det skriver Energimyndigheten i den nyutkomna rapporten "Vägen till ett 100 procent förnybart elsystem. Delrapport ett: Framtidens elsystem och Sveriges förutsättningar".

Har nått sin tekniska livslängd

De närmaste 20 till 30 åren kommer en mycket stor del av den svenska elproduktionen att nå sin tekniska livslängd. Samtidigt kommer det att ske förändringar i hur vi använder el, med fortsatt elektrifiering och hopkoppling av olika energisektorer.

Energimyndigheten bedömer att Sverige kommer att behöva bygga runt 100 TWh ny elproduktion till år 2045 varav merparten efter år 2030. En sådan stor omställning kräver att systemfrågor blir överordnade och att det på lång sikt skapas förutsättningar för utbyggnad av förnybar elproduktion.

– Vi står inför ett stort reinvesteringsbehov av elsystemet, oavsett inriktning mot förnybar energi eller ej, säger Caroline Asserup, avdelningschef på Energimyndigheten i ett pressmeddelande.

I ett 100 procent förnybart elsystem är det nödvändigt att hantera nya utmaningar såsom ett ökat behov av flexibilitet om man ska kunna hantera miljö- och klimatproblematiken och gå i en riktning som de globala Agenda 2030-målen pekar ut, menar Energimyndigheten.

Investeringar utifrån elkundens behov

För att minska på samhällskostnaderna måste marknaden i första hand göra investeringar utifrån lönsamhet och elkundernas behov. Det är samtidigt viktigt att marknadsdesign och regelverk utgår från att vi ska ha ett 100 procent förnybart elsystem som är kostnadseffektivt, med ekologisk hållbarhet och med en trygg energiförsörjning.

I många delar av energisystemet är led- och driftstiderna långa. Därför måste det börja planeras för framtiden redan nu, menar författarna till rapporten. Det gäller allt från nätplanering till hur man säkrar platser för framtida vindkraftsproduktion.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Elproduktion Miljö Hållbarhet
Fackområden

El & Tele Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial