Varan har lagts till i varukorgen

Så bor vi i Sverige

Bostäder 7 jun 2018
boendet-i-sverige_flerbostadshus_blue-polarn
Hälften av Sveriges befolkning bor i hyresrätt i flerbostadshus. Foto: Blue Polarn
Av de drygt 4,8 miljoner bostäderna i Sverige 2017 är hyresrätt den vanligaste upplåtelseformen i flerbostadshus. Det visar en ny rapport från Statistiska centralbyrån, SCB.

Antalet bostadslägenheter uppgick 2017-12-31 till 4 859 252. Dessa fördelas på 2 069 353 lägenheter (43 procent) i småhus, 2 462 972 lägenheter (51 procent) i flerbostadshus, 247 277 lägenheter (5 procent) i specialbostäder samt 79 650 (2 procent) i övriga hus.

Vanligaste upplåtelseformen

I flerbostadshus utgör hyresrätter 59 procent (drygt 1 445 000 lägenheter) av det totala beståndet i flerbostadshus medan 41 procent (knappt 1 017 000 lägenheter) utgörs av bostadsrätter. Av landets 10 största kommuner dominerar hyresrätten i sju stycken, medan bostadsrätten dominerar i endast två kommuner (Uppsala och Stockholm). I Västerås är fördelningen 50 – 50, vilket betyder lika många hyresrätter som bostadsrätter.

Boendet varierar med åldern

Hur man bor varierar med ålder och livssituation. För dem under 20 år är det vanligast att bo i småhus. Under de första fem åren i livet flyttar många barn från flerbostadshus till småhus. År 2017 bodde 58 procent av barn 0 – 9 år och 65 procent av 10 – 19-åringarna i ett småhus.

I åldrarna 20 till 39 år är det istället vanligast att bo i flerbostadshus, med hyresrätt eller bostadsrätt. I den åldern flyttar många från föräldrarnas bostad till en egen. Från 40 till 79 års ålder är det åter vanligast att bo i ett småhus.

För personer i åldersgruppen 20 – 29 år och för dem över 80 år är andelen i övrigt boende relativt hög, det beror på att studentbostäder och specialbostäder för äldre ingår i övrigt boende.

Antal personer per hushåll

I Sverige bor det i genomsnitt 2,2 personer per hushåll. Flest personer per hushåll bor det i ägt småhus, 2,7 personer. I flerbostadshus är genomsnittet 1,9 personer per hushåll. Att det bor fler personer per hushåll i småhus beror till stor del på att småhus i genomsnitt är större än andra bostäder.

Det genomsnittliga antalet boende skiljer sig åt i hyresrätt och bostadsrätt. I flerbostadshus bor det i genomsnitt 2,0 personer per hushåll i hyresrätt och 1,8 personer per hushåll i bostadsrätt. I småhus är det istället hushållen i bostadsrätt som är något större med 2,4 personer per hushåll mot 2,3 personer i hyresrätt.

Källa: SCB

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Samhällsplanering
Fackområden

Förvaltning
Mer i ämnet

Fler nyheter