Varan har lagts till i varukorgen
Ny webbportal ska bekämpa legionella
Vatten och avlopp 11 jun 2018
Legionellabakterier och logotypen Stoppa Legionella
Kunskapen om legionella måste öka. Det är viktigt för både byggare och boende att få veta hur legionellabakterier kan förebyggas. Foto: Folkhälsomyndighetens pressarkiv
Legionella kan leda till allvarliga hälsoproblem och i värsta fall döden. Webbportalen stoppalegionella.se innehåller samlad information om hur bakterien kan hindras med bättre VVS-installationer.

I torsdags öppnades den nya webbportalen stoppalegionella.se.

– Det har saknats samlad information om legionella så vi på Säker Vatten har tagit initiativ till portalen där såväl branschen och fastighetsägare som nyttjare kan skaffa sig kunskap, säger Thomas Helmerson, VD för Säker Vatten AB, till Svensk Byggtjänst.

Arbetet med portalen har skett i samarbete med Boverket, Folkhälsomyndigheten, Locum och SBUF, byggbranschens utvecklingsfond.

Förebyggande åtgärder är viktigast

Portalen innehåller fakta om sjukdomen och dess spridning. Den innehåller även information om riskkonstruktioner och hur en VVS-anläggning ska utformas och skötas för att minska risken för bakterietillväxt.

Det gäller att vi gör på rätt sätt
Thomas Helmerson Thomas Helmerson

Eftersom det kan vara svårt att bli av med legionellabakterier som har etablerat sig i ett vattensystem, lyfter portalen upp förebyggande åtgärder som den viktigaste insatsen och det man i första hand bör arbeta med.

I portalen finns det dock även information om hur man ska agera då legionella har hittats och vilka åtgärder man kan och ska vidta. Det går även att hitta lagar och branschregler via portalen.

Innehållet kommer att fördjupas

Legionella är en bakterie som finns naturligt i jord, sjöar och vattendrag. Problemen uppstår när vattnet värms upp i fastigheter. Om anläggningen är felkonstruerad eller hanteras på fel sätt, kan bakterietillväxten nå farliga nivåer och orsaka två typer av sjukdomar; legionärsjuka och pontiacfeber.

– Det finns nu samhällskrav på ökad nyproduktion, samtidigt som bostäder från miljonprogrammet ska renoveras och byggas om. Då gäller det att vi gör på rätt sätt, säger Thomas Helmerson och påpekar att arbetet med att fördjupa innehållet i portalen kommer att fortsätta kontinuerligt.

FAKTA Om legionella

Legionellabakterier kan bland annat finnas i distributionsnäten för vatten, i varmvattenberedare, befuktningsanläggningar, luftkonditionering och kyltorn.

Bakterien kan smitta via inandning av vattenaerosoler och orsaka legionärssjuka, en svår form av lunginflammation, och pontiacfeber vilken är en något mildare febersjukdom.

De vanligaste smittkällorna är till exempel duschar i bostäder och sjukhus samt offentliga anläggningar som simhallar och spa.

FAKTA Om portalen

Portalen är uppdelad i sju avdelningar:

 • Byggnadstyp
 • Legionella
 • Samhällskrav
 • Riskhantering
 • Åtgärder vid förekomst
 • Branschregler
 • Länkar
Fördjupningsmaterial

louise-rosen
Louise Rosén
Redaktör VVS
Tomas Carlsson
Bevaka ämnen i artikeln

Vatten och avlopp Projektering Renoveringar Teknik Säkerhet- och larmsystem
Fackområden

Förvaltning VVS Renovering
Mer i ämnet

Fler nyheter

FAKTA Om legionella

Legionellabakterier kan bland annat finnas i distributionsnäten för vatten, i varmvattenberedare, befuktningsanläggningar, luftkonditionering och kyltorn.

Bakterien kan smitta via inandning av vattenaerosoler och orsaka legionärssjuka, en svår form av lunginflammation, och pontiacfeber vilken är en något mildare febersjukdom.

De vanligaste smittkällorna är till exempel duschar i bostäder och sjukhus samt offentliga anläggningar som simhallar och spa.

FAKTA Om portalen

Portalen är uppdelad i sju avdelningar:

 • Byggnadstyp
 • Legionella
 • Samhällskrav
 • Riskhantering
 • Åtgärder vid förekomst
 • Branschregler
 • Länkar
Fördjupningsmaterial