Varan har lagts till i varukorgen
Ny vägledning om OVK
Ventilation 14 jun 2018
Luftflödesmätning
PBL Kunskapsbanken utökas med en vägledning om OVK. Foto: Tobias Sterner
Boverket har publicerat en ny vägledning i PBL Kunskapsbanken som handlar om OVK, obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem i byggnader.

Syftet med bestämmelserna om OVK är att säkerställa att inomhusklimatet i byggnader är tillfredställande och att ventilationssystemet fungerar som det är avsett.

Vägledningen i PBL Kunskapsbanken beskriver bestämmelserna om OVK som finns i både plan- och bygglagen, PBL, plan- och byggförordningen, PBF samt Boverkets föreskrifter. Den beskriver vem som ansvarar för att bestämmelserna följs, när OVK ska göras och vilka byggnader och ventilationssystem som omfattas av kraven.

Dessutom innehåller vägledningen information om vem som får utföra OVK och vad som ska ingå i kontrollerna.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Ventilation Innemiljö Bestämmelser Energieffektivisering Lov och tillsyn
Fackområden

Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial