Varan har lagts till i varukorgen
Ny delegation lyfter bostadspolitiken inför valet
Bostäder 29 jun 2018
flerfamiljshus i Karlskrona
Bostad 2030 är ett initiativ från Hyresgästföreningen för att ta fram en ny bostadspolitik inför höstens val. Foto: Leif Ingvarson
För att råda bot på bostadsbristen har Hyresgästföreningen tagit initiativ till ett oberoende forsknings- och kunskapsprojekt, Bostad 2030, som ska leda till en ny bostadspolitik.

Förslagen om hur man ska lösa bostadsbristen är många. Nu kommer även ett initiativ från Hyresgästföreningen. Projektet ska utföras av delegationen Bostad 2030 under ledning av Anders Sundström.

Hyresgästföreningens initiativ till ny bostadspolitik

Sverige har byggt för lite och fel under en längre tid enligt Marie Linder, förbundsordförande för Hyresgästföreningen.
Hon tar nu initiativ till en bostadsdelegation för att komma fram till en ny bostadspolitik som ska ge alla möjlighet till ett boende.

– Politiken behöver ta tydligare initiativ för att hitta hållbara och rimliga lösningar och vi vill med denna delegation bidra till att öka deras möjligheter och kunskap för att kunna göra detta, säger Marie Linder till Hem&Hyra.

Inga alternativ för normalinkomsttagare

För köpstarka finns det två alternativ, bostadsrätt eller dyr nyproduktion, men det finns inget alternativ för normalinkomsttagare, trots ett relativt högt bostadsbyggande anser Hyresgästföreningen.

– Vi ser en fortsatt bostadsbrist i Sverige eftersom det byggs fel typ av bostäder. Vi riskerar att inom kort se en situation där det finns både brist på bostäder som vanliga människor har råd med samtidigt som dyra bostadsrätter står tomma. Min förhoppning är att Bostad 2030 ska presentera konkreta förslag som gör att fler får råd att bo, säger Jonas Spangenberg vd BoKlok i ett uttalande i magasinet World in Property.

Rapporter tas fram inför valet

Bostad 2030 kommer att ta fram rapporter och underlag för en kunskapsbaserad bostadspolitik inför valet 2018. Syftet är att lyfta bostadsfrågan och möjliggöra politiska lösningar på bostadsbristen.

Delegationen kommer att arbeta oberoende fram till valet 2018. Experter och forskare kommer att ta fram de underlag som behövs för att formulera en ny bostadspolitik. I augusti 2018 ska delegationen lämna ett slutbetänkande till Hyresgästföreningen.

Ordförande för delegationen Bostad 2030 är Anders Sundström och övriga medlemmar i delegationen är Marie Nilsson ordförande för IF Metall, Magnus Billing vd för Alecta, Jonas Spangenberg vd BoKlok samt Eva Andersson professor i geografi särskilt kulturgeografi.

Fördjupningsmaterial

Bevaka ämnen i artikeln

Bostäder Forskning Hållbarhet Miljö Samhällsplanering
Fackområden

Anläggning El & Tele Förvaltning Husbyggnad VVS
Mer i ämnet

Fler nyheter

Fördjupningsmaterial